Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

В ОУ „П.К. Яворов” отчетоха резултатите по проект „Училището – пъстър свят на моите мечти”

 01 Октомври 2018

На 28 септември в ОУ „П.К.Яворов” се проведе конференция за приключване на дейностите по двугодишния проект "Училището-пъстър свят на моите мечти", финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/. . Гости на конференцията бяха представители на медиите, директори и учители от ОУ "Св. Св. Кирил и Методии", ПГ "Евредика", ПГ "Васил Левски", кметският наместник на кв. Боровец и родители.

Директорът на училището припомни целите на проекта, които са изпълнени, а те са  осигуряване на равен достъп до качествено образование на децата от етническите малцинства, намаляване на броя на отпадналите ученици и връщане на вече отпаднали в училище, мотивиране за продължаване на образованието им в гимназиален етап. А специфичните цели са свързани с повишаване на образователните резултати, подобряване на комуникативно речевите умения на учениците по български език, създаване на устойчиви форми за задържане и привличане на учениците в училище, утвърждаване на интеркултурното образование и повишаване на участието и ангажираността на родителите в учебно-възпитателния процес.  

Дейностите по проекта се осъществяват  в четири групи с 60 ученици на възраст от 8 до 14 години от различен етнически произход /турци и роми/ с различно ниво на грамотност. Те се реализират в 3 клуба. Това са клубовете „Български език – лесен и интересен”, като идеята бе да развиват речево-комуникативни умения на учениците по български език; „Вълшебни ръчички” – за развитие и стимулиране на творческите заложби на учениците; „Традициите ни – наследство и бъдеще” за развитие на интелектуалното образование, възпитаване в дух на толерантност, за позитивен диалог между етносите.

Проектът включваше изнесени дейности, в които участваха освен ученици и ръководители, и техни родители. Това са двудневни, тридневни и четиридневни екскурзии до градовете Елена, Габрово, Велико Търново, Шумен, Котел, село Жеравна и туристическите дестинации Мадарски конник, Велики Преслав, дворът на Кирилицата в Плиска, даскалоливницата.

В края на проекта се проведе и Синьо училище „Моя сбъдната мечта” в Несебър. По проекта „Училището - пъстър цвят на моите мечти” се реализираха коледни благотворителни базари, кулинарни изложби, Фестивал на словото, творчеството и традициите, викторини по български език, състезания на знаещите и можещите.

 

Още снимки
 Прочитания: 1189 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign