Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прессъобщение

 01 Октомври 2018

Утре 02.10.2018 г. от 15:20 часа Общинско радио Кърджали ще излъчи в рубриката „Европа и ние”дванадесетото от поредица предавания на теми, свързани с Кохезионната политика на Европейския съюз, Оперативните програми и възможностите за финансиране в България. От  него ще научите повече подробности  за  започналия на пети септември  прием на проектни предложения по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020, за инвестиции на територията на селските райони в страната, изпълнявани от земеделски стопани и микропредприятия.

      Поредицата от 12 предавания се подготвя от екипа на Областен информационен център – Кърджали и се реализират по проект ”Областен информационен център Кърджали - в подкрепа на гражданите”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.001-0027, който се финансира по Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


 Прочитания: 1069 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign