Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Покана

 04 Октомври 2018

Община Кърджали кани представители на медиите, институции, НПО, съюзи на хора с увреждания, бизнес и граждани за участие в Кръгла маса по повод „Резултати от проведено проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на предоставяните услуги от социалното предприятие в Община Кърджали” по проект: Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”, във връзка с изпълнението на Административен договор № BG05M9OP001-2.010-0348-С01  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.010 ,,Развитие на социалното предприемачество”.

Кръглата маса ще се проведе на 05.10.2018 г. (петък) от 14.00 часа, в голямата зала на Бизнесинкубатора с адрес: гр. Кърджали, ул. „Отец Паисий” 12

 

 


 Прочитания: 1293 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign