Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А

 12 Ноември 2018

                                  

Проект „ХОРО-Хармония в Общуването, Равноправие в Образованието”
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M2ОP001-3.001-0114-C01, 
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г.


 

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Имам удоволствието да Ви поканя да участвате в заключителна  пресконференция по проект „ХОРО-Хармония в Общуването, Равноправие в Образованието”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M2ОP001-3.001-0114-C01, финансиран по процедура BG05M2ОP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. 
Пресконференцията ще се проведе на 14.11.2018г. от 10:00 часа в сградата на БИЗНЕС ИНКУБАТОР /голяма зала/, намиращ се на адрес: гр. Кърджали, ул."Отец Паисий".
На пресконференцията ще бъдат
представени постигнатите резултати при изпълнението на проекта.


С уважение,
инж. Хасан Азис
Кмет на Община Кърджали

www.eufunds.bg
Проект "ХОРО-Хармония в Общуването, Равноправие в Образованието", Договор № BG05M2ОP001-3.001-0114, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския и социален фонд.


 Прочитания: 1874 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign