Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Екипът на „ХОРО-Хармония в Общуването, Равноправие в Образованието“ представи резултатите от дейността по проекта

 14 Ноември 2018

     Днес в Бизнесинкубатора в Кърджали бяха представени резултатите по проект „ХОРО-Хармония в Общуването, Равноправие в Образованието”, финансиран по  ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение”. В срещата участва  екипът,  реализирал  проекта, учители, родители, журналисти. „В проекта бяха включени  240 деца от  четири  детски градини- „Баба Тонка”, „Ян Бибиян”, „Щастие” и  „Детелина” и техните родители. Сред специфичните цели на проекта са създаване на условия за пълноценно развитие и интеграция в образователна система на децата от етнически малцинства в Кърджали, както и  по-добра социализация на децата, за които българския език не е майчин чрез подобряване нивото на владеене на български език”, обясни Веселина Тихомирова, зам. – кмет по хуманитарни дейности и  ръководител на проекта.Венета Бошняшка, старши експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности” в  общинска   администрация  посочи, че проектът  е успешен,  защото институции,   учители и  родители са  си партнирали  много добре  в  името на децата и тяхното  развитие,  възпитание и  интеграция. Дейността по проекта „ХОРО-Хармония в Общуването, Равноправие в Образованието” включва различни дейности -провеждане на  анкетно проучване сред родители, Разказвачница „Приказки край огнището”, Студио„Танцуващи ноти”, Мамин салон „Умница – хубавица”, Татков клуб „Рицар без броня”, Школа за доверие, Агенция „Щуроленд”, а проявите най – различни – модно дефиле “Прет а порте“, концерти,  изложби, пикници , спортни празници и състезания.

  Проект „ХОРО-Хармония в Общуването, Равноправие в Образованието”е първи в община Кърджали стартира на 15 ноември 2016 г. и приключи в средата на ноември 2018 г. Общата му стойност е 488 524,58 лева. Партньори на Община Кърджали са Сдружение „Инициатива за развитие – Кърджали решава“ и четири детски градини в  областния град.

 

 

 

 

 

Още снимки
 Прочитания: 1186 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign