Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Справка за постъпили предложения, становища и възражения

 21 Ноември 2018

С П Р А В К А

по чл.26, ал.5 от Закон за нормативните актове

           Във връзка с чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове, с цел информиране на заинтересованите граждани и юридически лица, на 16.10.2018 год. за срок от 30 дни, бе публикуван Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали на интернет страницата на община Кърджали и на Портала за обществени консултации на Министерски съвет.

 

          В законоустановения срок по чл.26, ал.4 от Закона за Нормативните актове не са постъпили предложения и становища, относно предложения проект на обявения адрес: гр. Кърджали, бул. ,,България” №41 или на електронния адрес на общината: municipalitykj@mail.bg.  

 

  21.11.2018 год.                                    КМЕТ  НА  ОБЩИНА

                                                                          КЪРДЖАЛИ:  ………П………

                                                                                            / инж. ХАСАН  АЗИС /


 Прочитания: 1131 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign