Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Одобриха цени на услугите, предлагани от Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”

 23 Ноември 2018

Общинският съвет в Кърджали одобри изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали, конкретно в раздел IX, с което се определят цените на услугите, предлагани от Общинското социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”. В новосъздаденото социално предприятие по проект на ОП  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., финансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, се осигурява заетост на 32 души за срок от 12 месеца. Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома” е специализирано звено на общината по смисъла на гл.VІ от Закона за общинската собственост, за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет. Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома“ ще предоставя следните услуги: обществена пералня, почасово почистване на дома и социалната услуга „Домашен помощник”. За предоставяните услуги  са определени цени, които са изчислени съобразно методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл.7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им. Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома“ е със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, кв. „Студен кладенец”, ул. „Детелина” № 8 - Дневен център за деца с увреждания-западно крило.

      Общинските съветници гласуваха следните цени на услугите предлагани от Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома” :

    Услуги – обществена пералня:

 а) пране на спално бельо – 1,50 лв./кг;    

 б) пране на хавлии, халати - 1,50 лв./кг;

       в) пране на олекотени завивки, одеала - 1,50 лв./кг;

                   г) пране на покривки, карета, салфетки, пердета, завеси и други - 1,50 лв./кг;

                   д) пране на калъфи за столове, калъфи на дивани и други - 1,50 лв./кг;

                   е) пране на дрехи – 1,50 лв./кг;

       ж) пране на работно облекло - 1,50 лв./кг.;

        з) гладене - 1,00 лв./кг;

  2. Услуга – „Домашен чистач” - почасово почистване на дома – 3,00   лв./час

 


 Прочитания: 2483 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign