Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Покана за заключителна пресконференция

 23 Ноември 2018

ПОКАНА

за Заключителна пресконференция

 

по Проект BG05M9OP001-2.005-0135-С01

 „Активно включване за по-добър живот , финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. ,

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

        Община Кърджали има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция по проект  BG05M9OP001-2.005-0135-С01 „Активно включване за по-добър живот”

           

            Събитието ще се проведе на  26 ноември /понеделник/ 2018 г., от 11.00 ч., в  Заседателната зала в сградата на „Бизнес инкубатор“ – гр. Кърджали. По време на събитието ще имате възможност да се информирате за основните цели,  дейноститe и постигнатите резултати в рамките на проекта.

 

 

Програма на събитието:

 

10:30 ч. – 11:00ч        Регистрация на участниците

 

11:00 ч. – 11:10 ч.     Откриване, представяне на участниците

 

11:10 ч. – 11:30 ч.     Представяне на предвидените дейности и очаквани резултати по                                           проекта

 

11:30 ч. – 11:45 ч.     Въпроси и отговори

 

 Договор № BG05M9OP001-2.005-0135-С01 „ Активно включване за по-добър живот”,финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

 

 

 

 


 Прочитания: 1225 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign