Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА

 26 Ноември 2018

ДО
МЕДИИ,
ИНСТИТУЦИИ, НПО,
СЪЮЗИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ, БИЗНЕС И ГРАЖДАНИ

 


П О К А Н А
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Кърджали има удоволствието да Ви покани на Кръгла маса по повод  „Резултати от проведено проучване и инициативи за информиране и представяне на възможностите на хората с увреждания с цел разчупване на стериотипите на нагласата на обществото и работодателите по проект: „Активно включване за по-добър живот”, във връзка с изпълнението на Административен договор № BG05M9OP001-2.005-0135-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.005 ,,Активно включване”.

Кръглата маса ще се проведе на 27.11.2018 г. (вторник) от 11.30 часа, в голямата зала на Бизнесинкубатора с адрес: гр. Кърджали, ул. „Отец Паисий” 12.

 

С уважение,

Ширин Сюлейман –   ръководител на проект

Договор № BG05M9OP001-2.005-0135-С01 „ Активно включване за по-добър живот”,финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


 Прочитания: 1207 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign