Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Изложба на спомени и традиции, втъкани в багри и шевици

 22 Октомври 2018

Младежите и девойките от Клуб „Етнография“ направиха символичен, но запомнящ се подарък на жителите и гостите на град Кърджали. С много любов и фантазия те отправиха своите послания към хората за празника. Ръководителят на клуба госпожа Мария Митрева грижливо напътстваше учениците как да подредят етнографската изложба на открита, която представя предмети от градски и селския бит от началото на ХХ век, характерни за различните етноси от региона на Източните Родопи. Пъстрите шевици, шарените черги разкриват богата душевност  на хората от различните етноси, а майсторската изработка доказва колко талантливи и с усет към красотата са жените родопчанки.

За пореден път ботевци демонстрираха креативност и усет към красивото и стойностното. Специално изградената шатра стана естествен притегателен център за посетители, дошли в градската градина за празничното честване на освобождението на град Кърджали. Членовете на Клуб „Етнография“ дадоха поредния пример за родолюбие като организираха етнографска изложба на открито в празничния ден.

Дейностите на младите етнографи са по Проект BG05M2OP001-3.002-0239-C01  «ПРИЯТЕЛИ», финансиран в рамките на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05M2OP001-3.002 «Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила» (втори срок), Оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

logo-224.png

 

Още снимки
 Прочитания: 701 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign