Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Екоизложба от рециклирани материали представя отговорното отношение към опазването на природата

 22 Октомври 2018

Градската градина се превърна в по-красиво място за празничния 21 Октомври. Поводът  беше открита  екоизложба, организирана от членовете на Клуб „Екология“ по проект “Приятели” на Училищно настоятелство  “Христо Ботев”, в партньорство с община Кърджали. Гостите на града имаха възможността да се насладят на таланта на младежите, които проявяват креативност в подбора на материали, за да дадат нов живот на рециклираните материали, претворявайки ги в малки шедьоври на приложното изкуство.

На въпросите: Как да сътворим от отпадъци изкуство? Как да провокираме вниманието на гражданите към по-активно опазване на околната среда? Дали ще срещнем разбиране и одобрение?  Младежите и девойките от Клуб „Екология“ с ръководител госпожа Иванка Янкулова представиха само част от възможностите на материалите, които изхвърляме всеки ден от домакинствата ни като им дават нов живот и ги превръщат в шедьоври на приложното изкуство.

Творбите в изложбата са изработени от всички участници в клуба. Богатата експозиция  включва картини с цветя изработени от просо, елда и леща, рамки за снимки от дърво и картон и сувенири от стъкло.

Целта на изложбата е да  популяризира  работата по проекта, а също и да провокира вниманието на децата и учениците, както и на обществото върху проблемите по опазването на природата и околната среда.

Дейностите на младите етнографи са по Проект BG05M2OP001-3.002-0239-C01  «ПРИЯТЕЛИ», финансиран в рамките на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05M2OP001-3.002 «Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила» (втори срок), Оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 

logo-224.png

 

Още снимки
 Прочитания: 747 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign