Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

В Депото край Вишеград се генерират около 32 000 тона отпадъци годишно от осем общини

 11 Февруари 2019

   

       Регионалното депо за  битови  отпадъци  в Кърджали приема  на денонощие между 100 и  120 тона различен  тип отпадъци .В него се депонират неопасните отпадъци на общините – Кърджали, Ардино, Черноочене, Момчилград, Крумовград, Кирково, Джебел и Ивайловград. Годишно от осемте общини се генерират около 32 000 тона отпадъци. По първия  етап на Регионалния център за управление на отпадъците край Кърджали през 2016 г. са изградени 1 клетка, ограда, контролно-пропускателен пункт, трап за дезинфекция, карантинната зона, площадково ВиК и всички съпътстващи подобекти.  

       Не се  извършва  преработка на отпадъка, защото няма изградени  сепарираща и компостираща инсталации,  съобщиха от Отдел  "Опазване на околната среда" в  община Кърджали. Оператор е фирма „Зауба” ЕАД. В зоната на депото са предвидени 5 клетки за депониране на отпадъци, от които по договор за безвъзмездна финансова помощ по  предприсъединителната програма ИСПА за изпълнение на Лот 1 е изградена към момента само една клетка. Предприети са действия за изграждане на клетка 2 и клетка 3. За намаляване на депонирания отпадък и съгласно изпълнението на целите на Закона за управление на отпадъците  се търси финансиране по европейски програми за изграждане на сортираща и компостираща инсталации.

        В скоро време в Регионалното депо за битови отпадъци трябва да  заработи компостираща инсталация за преработка на денонощие на 3 тона зелени отпадъци в тор. Като краен продукт ще се получава компост с добро качество. С пускането й  в действие се очаква да бъде намалено количеството на зелените отпадъци,  депонирани на сметището, и по този начин се облекчи неговата работа.

       Компостиращата инсталация и четирите контейнера са на стойност 600 000 евро, средствата са по инвестиционен проект  и подписана спогодба между Република Корея и Република България. Те бяха транспортирани преди седмици на депото край Вишеград.

 

 


 Прочитания: 1138 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.