Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

О Б Я В Л Е Н И Е

 13 Февруари 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията  Община Кърджали съобщава за  обществено  обсъждане   на проект  за ”Изменение на Общ устройствен план и проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване  и одобряване на задание за Подробен устройствен план в частта на УПИ IІ-530 отреден за обществено обслужване в кв.256 по плана на парк „Арпезос-север”, гр.Кърджали

Дата на провеждане на общественото обсъждане  15.03.2019г./ петък /от 16.00 часа.

Място на провеждане - в заседателната зала на Община Кърджали №303

 

 


 Прочитания: 642 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.