Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обучаваха младежи от ОСНВ в Хасково и Кърджали по тама „Лидерство, доброволчество и екипна ефективност“

 18 Февруари 2019

На 15 и 16 февруари в град Хасково се проведе интерактивен семинар – тренинг за формиране на умения на младежи – доброволци към Общинските съвети по наркотични вещества на  градовете Хасково и Кърджали.Темата по която работиха младите хора бе „Лидерство, доброволчество и екипна ефективност“, а техен обучител бе председателя на Общински съвет по наркотични вещества – Кърджали, д-р Сезгин Бекир.

В обучението бяха включени теоретични представяния, групови обсъждания, индивидуални и групови упражнения, симулации, ролеви игри и се разглеждаха различни казуси, доближаващи се до реалния живот на младите хора. Развиха се практически умения за работа в екип и ефективна комуникация.Целта на обучението бе  да формира ключови умения за лидерство, доброволчество и екипна работа, която ще подобри дейността на младежите като доброволци към Общинските съвети по наркотични вещества на град Хасково и Кърджали.

 

 

 

Още снимки
 Прочитания: 776 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.