Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Общински съвет Кърджали обявява

 09 Април 2019

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КЪРДЖАЛИ

 

О Б Я В А

 

Общински съвет – Кърджали НАБИРА  кандидати  за  съдебни заседатели за

Районен съд – Кърджали,  за мандат 2020– 2023 г.

 

 

Необходими документи за кандидатстване:

 

 1. Заявление /по образец/;
 2. Подробна автобиография, подписана от кандидата;

2.    Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3.    Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

4.  Данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

5.   Мотивационно писмо;

6.   Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ и писмено съгласие /по образец/;

7.  Декларация – съгласие по чл.4, ал.1 т.6 от Закона за защита на личните данни /по образец/.

 

Изисквания към кандидатите:

 

 1. Да са български граждани;
 2. Да са на възраст от 21 до 68 години;
 3. Да  имат настоящ адрес в общината на съдебния район за който кандидатстват;
 4. Да имат завършено най-малко средно образование;
 5. Да  не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 6. Да  не страдат от психически заболявания.
 7. Да не са съдебни заседатели в друг съд;
 8. Да не са общински съветници от съдебния район;
 9. Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 10. Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за които са  избрани.
 11. Да не са съдебни заседатели избрани за повече от два последователни мандата.

 

Място и срок за подаване на документи:

 

Адрес: Община  Кърджали, бул.”България”№ 41

Общински съвет – Кърджали, ет. 3, стая № 305 - До комисията за подбор на кандидатите за съдебни заседатели  за   Районен съд – Кърджали,  за мандат 2020 – 2023 г.

 

Краен срок за подаване на документи:  10.05.2019 г.

Подаването на документите се извършва лично. 

Образци на документите  са на разположение на кандидатите в Общински съвет – Кърджали, както и на сайта на Община Кърджали http://www. kardjali.bg,  в раздел Общински съвет.

Телефон за информация: 0361/ 67 – 401, 402, 403


 Прочитания: 1247 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign