Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

20 години от създаването на Обществена коалиция за здраве и Програма СИНДИ - Кърджали

 18 Април 2019

         МЗ, РЗИ-Кърджали, Община Кърджали и Обществена коалиция за здраве организират тържество по случай  20 години  Обществена коалиция  за здраве и Програма СИНДИ – Кърджали   

        На 29 ноември 1996 г. в Кърджали  е учредено Сдружение „Обществена  коалиция за здраве – Кърджали“. Идеята е неправителствената организация да подпомага населението  в избора му на здравословен начин  на живот. На основата на обществения консенсус Коалицията приема принципите на програма СИНДИ на Световната здравна организация и съдейства пред държавните и общинските органи за реализиране на нейните цели и девиз: „Нашето  здраве е в нашите ръце!“

      Програма СИНДИ се развива под егидата на СЗО/ЕВРО. Тя е интервенционна програма за интегрирана профилактика на хроничните неинфекциозни болести. Интегрирана, защото прилага дейности, отнасящи се до промоция на здравето, профилактика на болестите, ранна диагностика и лечение, а също и рехабилитация на зоболелите. Атакува много фактори на риска  с единни  подходи с участието на  много партньори.

      Коалицията се базира върху широка обществена подкрепа и в публичното пространство се представлява от изявени лекари,представители  на местната общинска и държавна власт, стопански ръководители, бизнесмени, журналисти, експерти и граждански обединения от различни  нива в обществения живот. Тя е изградена като модерен тип сдружение, чиито членове съсредоточават основно усилията си върху промоцията на здраве и профилактика на хроничните  незаразни болести.

      От 2000 г. с Решение на Общинския съвет – Кърджали Обществената коалиция за здраве  работи по Програма за интегрирана профилактика на хроничните незаразни болести в община Кърджали, базирана на принципите на програма СИНДИ на Световната здравна организация.

       Това е основен документ, организиращ работата й, чието действие  през 2011 г. е продължено до 2020 г. с включване в  него и на компонент за изграждане на здравословен начин на живот сред децата.

      „Девизът на Програма СИНДИ  е „ Нашето здраве е в нашите ръце”. С тази симбиоза между всички, които работим, се получиха много положителни резултати в поведението за здраве на хората в Кърджали и общината. Отчетохме за тези 20 години  чрез скринингите и чрез многобройните прояви, свързани с оптимизиране здравето на хората и повишаване на тяхната здравна култура по - високи резултати от старта на   Програмата през 1997 г.”, посочва  проф. д-р Жени  Стайкова, дмн,  зам.- председател на УС на ОКЗ  и Координатор на Програма СИНДИ

         ПРОГРАМА

 19 април 2019 г./ петък /

 17.00 -17.15   Брифинг във  фоайето на театъра с участието на  УС на ОКЗ

 17, 30 ч     Тържествено събрание и  концерт  в ТМЦ „Димитър Димов”

- Откриване 

     - Инж.Хасан Азис, кмет на община Кърджали и председател на УС на  ОКЗ представя юбилейна книга „20 години Обществена коалиция  за здраве и програма СИНДИ – Кърджали” 

  • Поздравителни  адреси  и  връчване на отличия
  • Празничен концерт с участието на ”Звездите на Кърджали”

 


 Прочитания: 1309 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign