Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Проведоха се районните състезания на Младежки противопожарни отряди

 24 Април 2019

Днес 24.04.2019г. на стадион „Горубсо“ се проведаха районите състезания на Младежки противопожарни отряди (МПО) “Млад огнеборец”.В състезанието взеха участие 110 деца от седем училища от територията на общините Кърджали и Черноочене.

На първо място се класира отбора на ОУ “Васил Левски“ с. Комунига общ. Черноочене.

На второ място се класира отбора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Кърджали

На трето място се класира отбора наСУ “Христо Смирненски “ с. Черноочене

Първенците ОУ “Васил Левски“ с. Комунига общ. Чернооченеот проведените Районни състезания ще представляват РС „ПБЗН“ гр. Кърджали в Регионалните състезания на МПО “Млад огнеборец”, коитоще провеждат на 17.05.2019г. в гр. Джебел. Всички деца, взели участие в Районните състезанията, получиха подаръци, закуски и напитки. Състезателите от отборите, класирани на първите три места, получиха медали и шампионски купи. Средствата са осигурени от Община Кърджали.

Движението МПО“Млад огнеборец” е с международен характер. В България движението е възстановено от началото на учебната 1999/2000 година, по разработен Примерен устав, включен в Указанията на Министерство на образованието и науката за организация на дейността в системата на народната просвета през учебната година. Основната цел на младежкото движение е повишаване на физическата дееспособност на младежите и развиване на трайни практически умения и готовност за правилни действия при пожари, стихийни бедствия и аварии.

В МПО се приемат на доброволен принцип, физически здрави младежи и девойки, на възраст от 12 до 16 години. За приемане в отрядите, младежите подават до директора на съответното училище: 1) молба за участие и 2) декларация за съгласие от родителя. Изграждането на нови МПО в СУ и ОУ в общините Кърджали и Черноочене  започва в началото на всяка учебна година.

Теоретичната подготовка на младите огнеборци се ръководи от инструкторите на отрядите (пожарникари-професионалисти) под формата на лекции и семинари по тематика, предварително съгласувана с Инспектората на МОМН.

Практическата подготовка и спортно- състезателната дейност се провеждат от инструкторите и от водачите на отборите - определени педагогически лица от учебното заведение.

Състезанията на МПО се провеждат по дисциплини, регламентирани в Правила за провеждане на състезания на МПО “Млад огнеборец”, а именно:

 1. “Бойно разгръщане на състезателна пътека”.

 2. “400 m щафетно бягане с препятствия”.

 

 

Още снимки
 Прочитания: 2676 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign