Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №653

 21 Май 2019

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №653

гр. Кърджали 20.05.2019г.

На основание чл.44, ал.1, г.4 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с осигуряване на нормална обстановка за произвеждане на избори за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.

ЗАПОВЯДВАМ:

1.            ЗАБРАНЯВАМ продажбата и употребата на спиртни напитки в магазините, заведенията за хранене и развлечения и други обществени места на територията на общината от 06,00 ч на 26.05.2019 г. до 20.00 ч. на 26.05.2019 г.

2.            ЗАБРАНЯВАМ всякакви масови прояви на открито на територията на общината, с изключение на сватбени, семейни тържества и абитуриентски балове, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред и предизборна агитация на 26.05.2019 г.

3.            ЗАДЪЛЖАВАМ директора на ОП „Обредни дейности” - гр.Кърджали да уведоми за забраните по т. 1 и т.2 от заповедта лицата, желаещи да сключат граждански брак на датата на изборите.

Настоящата ми заповед да се доведе до знанието на жителите на. община Кърджали, органите на МВР, кметовете на кметства и кметските наместници за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на началника на Районно управление „Полиция“ - гр. Кърджали.

 

                                                                                                                             КМЕТ НА ОБЩИНА

КЪРДЖАЛИ………………П…………………

                     /ИНЖ. Хасан Азис/


 Прочитания: 1308 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign