Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обсъдиха новите кандидатури на община Кърджали за членове на Съвета на децата към ДАЗД

 28 Май 2019

Новите кандидатури за членове на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ бяха разгледани днес на заседание на Комисия назначена със заповед на кмета на община Кърджали. През март тази година Агенцията обяви процедура за новия избор поради изтичане на мандата на членове на съвета  или навършване на 18 години, а  обявените свободни места са за 14 области в страната, сред които и Кърджали. За изминалите близо три месеца община Кърджали извървя част от процедурата по подбора на децата, за да достигне до днешното разглеждане на постъпилите кандидатури от деца от община Кърджали.

Членовете на комисията разгледаха подадените в срок до 24 май пет кандидатури, като след дискусия имаха възможност индивидуално да оценят кандидатите по 4 направления с оценки от 1 до 5 по 9 критерии. Единствено за критерии „Толерантност” оценката бе давана с положителен или отрицателен отговор. Всички кандидатури бяха оценени с „да” по този критерий. За останалите осем, сред които „Активност”, „Креативност”, „Ангажираност към общата кауза”, „Умения за водене на преговори и участие в групови дискусии” и други, всеки един кандидат получи различен брой точки от всеки член на Комисията, каза нейният председател Ани Димитрова. Тя допълни, че оценяването на кандидатите вече е направено от членовете на Комисията, но преди да бъде изготвено окончателното решение, Комисията ще проведе  поне още едно заседание, на което ще бъдат представени обобщените данни сборуването на точкуването и определянето на окончателните кандидати по четирите направления, в които са изявили желание да работят децата. Предстои кметът на община Кърджали  да одобри предложението на Комисията, след което кандидатурите в съответните направления да бъдат изпратени до 15 юни на областния управител.

         Координиращият експерт на общинско ниво изрази увереност, след края на процедурата община Кърджали ще има свой представител в Съвета за децата към Държавната агенция за закрила на детето, които да може да защитава интересите на децата от общината и областта. Тя допълни, че  Съветът  дава възможност на неговите членове  да участват в процесите на изработване на политики в образованието.

В контекста на подбора днес Димитрова  подчерта и някой от по-важните аспекти на работа на Съвета на децата. По думите й основната мисия на Съвета на децата е да представя детската гледна точка, мисли и чувства по въпроси, които засягат правото на защита, развитието и участието на децата в образователния и обществения живот. Съветът дава възможност на децата и  да обменят знания, морални и интелектуални ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Димитрова уточни и че кандидатите трябва да знаят, че Съветът включва по един представител на децата от всяка административна област, което означава, че само един от всички кандидати от седемте общини ще стане негов член, но това не трябва да демотивира активните и креативни деца. Досега в Съвета са членували над 150 момичета и момчета от цялата страна.


 Прочитания: 917 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign