Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 26 Юни 2019

Община Кърджали

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

През последните години зачестиха случаите на нерегламентирано изхвърляне на битови, строителни и производствени отпадъци на територията на община Кърджали. Освен неприятната гледка и критичното замърсяване на огромни площи, неконтролираното изхвърляне на отпадъци крие огромен риск за здравето на населението и околната среда.

С цел създаване на условия за трайно подобряване на чистотата, Ви уведомяваме, че община Кърджали осигурява безвъзмездно приемане на строителни отпадъци генерирани от физически лица /домакинства/ в Регионален център за управление на отпадъците- град Кърджали, находящ се в землището на село Вишеград. Приемането на отпадъците на депо ще се извършва всяка неделя от 08:00 ч. до 17:00 ч.

Санкциите за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци от граждани са до 1 000 лв. При повторно нарушение глобата се налага в двоен размер. Напомняме, че е забранено поставянето им в или до контейнерите предназначени за битови отпадъци. Това изключително затруднява и бави служителите на фирмата по събиране и транспортиране на битови отпадъци, които са принудени да ги отстраняват ръчно. Създават се неудобства и на гражданите, които в този период не могат да ползват контейнерите по предназначение.

 

 

 

 


 Прочитания: 2079 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign