Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА за Пресконференция по Проект Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”

 15 Юли 2019

ПОКАНА

за Пресконференция

по Проект BG05M9OP001-2.010-0348-С01

Социално предприятие  „Обществена пералня и услуги в дома” , финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. ,

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

        УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Кърджали има удоволствието да Ви покани на пресконференция във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-2.010-0348-С01 Социално предприятие  „Обществена пералня и услуги в дома”           

Пресконференцията ще се проведе на  18 юли /четвъртък/ 2019 г., от 11.00 ч., в  Заседателната зала в сградата на „Бизнес инкубатор“ – гр. Кърджали. По време на събитието ще имате възможност да се информирате за основните цели, дейностите по проекта, очакваните резултати в рамките на проекта и предоставените услуги от Социалното предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”.

 

Програма на събитието:

10:30 ч. – 11:00ч        Регистрация на участниците

11:00 ч. – 11:10 ч.     Откриване, представяне на участниците

11:10 ч. – 11:30 ч.     Представяне на предвидените дейности и очаквани резултати по проекта

11:30 ч. – 11:45 ч.     Въпроси и отговори

 

Проект: Социално предприятие  „Обществена пералня и услуги в дома”, Договор № BG05M9OP001-2.010-0348-С01, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


 Прочитания: 1195 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign