Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Изложба „Книги. Посоки. Публики“ гостува в Кърджали по случай Деня на народните будители

 01 Ноември 2019

В навечерието на Деня на народните будители в Кърджали гостува изложбата „Книги. Посоки. Публики“ на Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“.  „В 16 пана отделите „Ръкописни и старопечатни книги“, „Български исторически архив“ и „Ориенталски сбирки“ разкриват част от архивното богатство на националната ни билиотека“, каза при откриването на пътуващата експозиция Уляна Ганева, директор на РБ „Н.Й.Вапцаров“.

Отдел „Ръкописни и старопечатни книги“ представя едни от най-ранните паметници на българската книжовност, достигнали до нас през вековете. Сред тях Енинският апостол от края на Х-началото на Х в., Добрейшевото четириевангилие  от началото на ХIII в. и палимпесетния Драготин  апостол и миней от края ХII в.  Посетителите на изложбата ще бъдат запленени от блясъка и хармонията на калиграфското изкуство, отразен в някои от най-богато украсени представители на ръкописната традиция на православието. Не са пропуснати и знакови за българската култура книги като Първият Софрониев препис на История славянобългарска, появата на първата печатна книга на новобългарски език- „Неделник“ на Софронии Врачански и първият български светски буквар на д-р Петър Берон- „Рибният буквар“.

Отдел „Български исторически архив“ акцентира на просветното дело през Възраждането, като представя документи за Габровската гимназия и завещанието на Евлоги Георгиев. Впечатляват портретната фотография на княз Александър I Батенберг, манифеста на цар Фердинанд I за обявяването на Балканската война и личният бележник на поета революционер Пейо Яворов.

Отдел „Ориенталски сбирки“ излага преписи на творби от ранни арабски автори, художествено изработени персийски ръкописи, както и редки старопечатни издания на османотурски език. Изложените синджили /описи на съдебни решения/ са образци на съхранените у нас регистри на шериатските съдилища на София и Видин.

Към тях са включени и синджили от шериатските съдилища  на Русе, Силистра, Шумен и Добрич. Отделът съхранява третата по значение в света сбирка от османски документи.

Изложбата „Книги. Посоки. Публики“  на Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“ е създадена по повод 140-години от основаването  й и Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018г. Тя е осъществена в рамките на проект „Анализ на нагласите на потребителите и популяризиране на архивните колекции на Националната библиотека“, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

Още снимки
 Прочитания: 532 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign