Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА

 08 Ноември 2019

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Кърджали има удоволствието да Ви покани да присъствате на начална пресконференция за представяне на дейностите по проект „Подкрепа и грижа за хората в община Кърджали", Договор за БФП № BG05M9OP001-2.040-0120 - C01, по Процедура: BG05M90P001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд".

В рамките на събитието ще бъде официално представен проектът - принос на ЕС, цели, целеви групи, основни дейности, очаквани резултати, план - график за изпълнение на проектните дейности и др.

Пресконференцията ще се проведе на 15.11.2019г. (петък) от 11:00ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатор", град Кърджали.

ПРИЛОЖЕНИE:
ПОКАНА


 Прочитания: 664 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign