Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Кметът след ремонта на училищата за 14 милиона: над 4700 ученици се обучават и възпитават в модерна образователна среда

 16 Януари 2020

След тържествената част по откриването на обновената сграда на СУ “П.Р.Славейков”, в Кабинета по история на учебното заведение бе дадена заключителна пресконференция  във връзка с изпълнението  на проект  "Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали".  В нея участваха  кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис, ръководителят на проекта и зам. кмет инж. Катя Митовска, началникът на  отдел „Управление на проекти” в общинска администрация Надя Цветкова и директорите на три от обновените училища по проекта – Милко Багдасаров, Елена Янева и Мариана Пеева.

В изложението си инж. Катя Митовска подчерта отново, че в резултат от изпълнението на проекта е създадена по-функционална и по-естетическа среда за учениците и преподавателите в учебните заведения, което неминуемо ще доведе и до по-високи резултати в учебно възпитателния процес.  Тя посочи и конкретните параметри свързани с изпълнението на проекта за всяко едно от училищата, който е на обща стойност 13 863 049,07 лв. А те са:

1.            Обект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за  енергийна ефективност в сградата на СОУ "П.Р.Славейков"

Строител – „ДЗЗД „Инфра конструкт груп”- 2 856 645.32 с ДДС;

Строителен надзор – „Екоинженеринг ” ЕООД – 47 722.80 лв. с ДДС;

Авторски надзор – ДЗЗД„ЦИЕС-ДММ Кърджали“ ЕООД - 27 960  лв. с ДДС;

Доставка на оборудване и обзавеждане – „ДЗЗД „Инфра конструкт груп – 438 600 с ДДС – включва чинове, учителски бюра, столове, шкафове и др.

2.            Обект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за  енергийна ефективност в сградата на СОУ "Отец Паисий"

Строител – „ Саварона” ЕООД- 2 050 371.06 с ДДС;

Строителен надзор – „Гарант инвест” ЕООД – 40 776лв. с ДДС;

Авторски надзор – ДЗЗД„ЦИЕС-ДММ Кърджали“ -20 +520  лв. с ДДС;

Доставка на оборудване и обзавеждане – „Дъгата” ООД – 368 246.88 с ДДС – включва чинове, учителски бюра, столове, шкафове и др.

3.            Обект „Възстановяване на детска градина Мир"

Строител – „ Екип холдинг” ЕООД- 1 560 660,66 с ДДС;

Строителен надзор – "Пе енд Пе Инженеринг" ЕООД – 26 268 лв. с ДДС;

Авторски надзор – „Луков дизайн - 2” ЕООД – 14 280лв. с ДДС;

Доставка на оборудване и обзавеждане – „Чехобул” ЕООД– 230 518.48с ДДС – включва чинове, учителски бюра, столове, шкафове и др.

4.            Обект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ГПЧЕ „Хр.Ботев” и ОУ "Св.Св.Кирил и Методий”.

Строител -  Обединение "Енергийна ефективност 2018" - Стойност на договора за строителство – 3 492 442,39 лв. с ДДС

Строителен надзор – „Инвест консулт” – 66 000 лв. с ДДС;

Авторски надзор - ДЗЗД„ЦИЕС-ДММ Кърджали“ – 34 800 лв. с ДДС

Доставка на оборудване и обзавеждане – изпълнител „ Сейф парт” ЕООД – 619 442,96 лв. С ДДС – включва учебни маси, бюра, столове, шкафове, интерактивни дъски, мултимедийни проектори, телевизори, изцяло е подновено оборудването в стола на училищата

5.            Обект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за  енергийна ефективност в сградата на ОУ "П.К.Яворов"

Строител – „ Вейл конструкции” ЕООД- 1 560 660,66 с ДДС;

Строителен надзор – „Тюрес консулт” ЕООД - 30240,00 лв. с ДДС;

Авторски надзор – „Архкон проект” ЕООД -15 600 лв. с ДДС;

Доставка на оборудване и обзавеждане – ЕТ „Бехи-Бехиде Чаушева” - 52 056,00 с ДДС – включва чинове, учителски бюра, столове, шкафове и др.

В рамките на пресконференцията коментар за работата по проекта направиха присъстващите директори на училищата. Те изразиха удовлетворение от свършеното по проекта и отбелязаха, че след ремонтите децата вече се обучават в една обновена обстановка с модерно оборудване, а това влияе изключително стимулиращо и мотивиращо в процеса на тяхното израстване като личности.

В допълнение на казаното кметът на общината инж. Хасан Азис отново подчерта, че от резултатите на проекта вече се възползват над 4700 ученици и 150 деца, които се обучават в детска градина "Мир" след нейното възстановяване. Всички обновени сгради са достъпни и за хора в неравностойно положение, а след ремонтите те не само са красиви, но носят и един различен дух. Общата стойност на вложените средства е 13 863 049,07 лв., а това са близо 70% от всички одобрени средства за проектите по Интегрираният план за възстановяване и градско развитие за Кърджали, каза още инж. Азис.Той уточни още, че извън изпълнението на проекта в учебните заведения са направени и доста довършителни дейности, за които общината  е заплатила със собствени средства, които са в размер на 1 500 000 лв.

„Този проект бе успешен, важен и общозначим за всички кърджалийци, защото той показа как може да се работи заедно - община, строители, училищни ръководства, преподаватели, ученици и родители. Въпреки трудностите по време на ремонтните дейности, кърджалийци демонстрираха зрялост, разбиране и единомислие”, каза в заключение инж. Хасан Азис.

Още снимки
 Прочитания: 1461 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign