Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Проведе се обществено обсъждане на отчета на бюджета на община Кърджали за 2018 година и на проекто-бюджет 2020

 17 Януари 2020

Вчера в залата на Бизнес инкубатора се проведе обществено обсъждане на изпълнението на бюджета за 2018 година, както и на проекто бюджета за 2020-а.

Отчетът за Бюджет 2018 година бе представен от председателят на Общинския съвет Юсеин Ахмед. Предварително заложената план-сметка е в размер на 59 100 000 лева, но след служебна актуализация с трансфери от Министерството на финансите, други министерства и държавни институции, оформилият се бюджет за 2018 година е на стойност 68 993 276 лева.

В приходната си част той е изпълнен на 89,6 процента, а сред причините за това е наложилото се преизчисляване на ставките за местните данъци и такси след обжалване от страна на областния управител. Подобно е изпълнението на план-сметката и в нейната разходна част, отбеляза Юсеин Ахмед.

Той посочи и просрочените задължения на общината за този период, които са в размер на 7 257 000. През настоящата година не е генериран дълг на община Кърджали, а са обслужвани три заема на обща стойност 1 891 000 лева.

Общинският съветник Радослав Милев поиска обяснение защо не са спазени законовите срокове за провеждане на общественото обсъждане, както и защо отчетът на бюджета е бил поставен едва три дни преди общественото обсъждане на уеб страницата на Общинско радио Кърджали.  Беше обяснено, че законовите срокове за провеждане на общественото обсъждане на истина не са спазени, но това се е случило заради закъснението от страна на сметната палата да представи своя одит към отчета на бюджета, което също се изисква по закон.

Бе зададен и въпроса защо решения, касаещи обекти в общината и заложени в бюджета не се изпълняват, на което кметът инж. Хасан Азис отговори, че става дума за преходни в следващия бюджетен период проекти, които и сега продължават да се реализират.  

След общественото обсъждане на отчета на Бюджет 2018, се състоя и такова за проекта за бюджет на община Кърджали за 2020 година. Той е в размер на 69 960 000 лева, а в сравнение с плана за м. г. увеличението е с 11 на сто. Най-голям е делът за образование 33, 5 млн. лв., което съставлява 48 на сто, на второ място са средствата за  жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда – 18,5 млн лв. или 27 на сто.

Инвестиционната програма е в размер на 11 млн. и 243 хил. лв. като средствата ще бъдат насочени основно за пътна инфраструктура и подобряване на  водоснабдяването.

През  2020 година се планира да бъдат усвоени  9 млн.лв. от оперативни програми на ЕС. По - голямата част са по ОПРР. „По проект вече започнахме ремонта на десет улици и площада на Пазара на производителите в Кърджали. Предстои изграждането и на пешеходен мост в парк „Арпезос-Север”. Общата инвестицията е за близо 5 млн. лева”, посочи кметът инж. Хасан Азис. Ще продължи  работа по решаването на един много тежък проблем, натрупан през последните години – състоянието на уличното осветление в Кърджали. Над 80 процента от лампите вече са сменени, през 2020 година ще продължи  подмяната на кабелите, ще се кандидатства и за допълнително 600 хиляди евро по Норвежката програма за уличното осветление..

Ще бъде реализиран и проект за изграждане на социални  жилища за 2 млн.169 хил. лв. Другият проект със социална насоченост е „Заедно за достоен живот” на стойност 1,7 млн. лв.

По програма ИНТИРРЕГ Гърция - България предстои да бъде финализиран проектът „Древните Родопи и Егея” за 1,5 млн. лв., който включва  изграждането на Песетителски център в подножието на  арехеологически комплекс Перперикон.

 През 2020 година Общината има намерение да стартира един привлекателен проект за нов Младежки център на мястото на съществуващия Младежки дом в парк „Горубсо”. Той ще бъде с нова визия, с нови функции и с възможност за разширяване като се обнови бившия Розариум и оформят нови детски и спортни площадки в тази зона.

 

 

 

Още снимки
 Прочитания: 1557 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign