Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Представиха проект „Заедно за достоен живот“

 29 Януари 2020

 Изграждане на социална инфраструктура за предоставяне на качествени социални услуги за дългосрочна грижа за лица с увреждания и възрастни хора, това е очакваният резултат от представения днес на пресконференция нов проект „Заедно за достоен живот“.

Пред присъстващите на пресконференцията ръководители на социални звена и услуги на територията на общината, както и представители на РД „Социално подпомагане” Кърджали, общински служители и медиите,  ръководителят на проекта Ариф Фаик представи основните дейности, които ще се реализират до крайният срок на проекта. Те свързани с извършване на строително -монтажни работи за преустройство на съществуваща сграда на бившето училище в кв. "Веселчане" на ул. "Мир" № 19, в която ще бъдат създадени нови две резидентни услуги. По проекта е предвидено и изграждането на нова, в която ще се помещава дневния център. В основните дейности  са включени и доставка на оборудване за тези услуги, дейности за извършване на обследвания съгласно ЗЕЕ и ЗУТ, проектиране, строителен и авторски надзор, информация и публичност, и управление на проекта.

Пряка целева група на проекта са 70 лица с увреждания и възрастни хора от община Кърджали, от които 40 човека, ползващи социалните услуги предоставяни от изградения Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства и 30 човека, които ще ползват услугите на създадените Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за лица с различни форми на деменция. Непреки бенефициенти са над 240 членове на семействата на ползвателите на новите социални услуги, както и около 40 човека персонал на новите услуги.

      Община Кърджали има богат опит в изпълнението на проекти  по   европейски  програми  в сферата на социалните дейности и работа с общността,  посочи на пресконференцията  зам.- кметът   инж. Катя  Митовска. Тя припомни вече реализираните успешни  проекти и  акцентира  на новия, който стартира.

„В община Кърджали няма създадени резидентни услуги - Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за лица с различни форми на деменция, както и услуга в общността – Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства. Липсата на тези услуги ограничава достъпа на лицата с увреждания и възрастните хора до качествени социални услуги, отговарящи на индивидуалните им потребности. Същевременно грижата за тези лица значително натоварва техните близки, както физически и психически, така и финансово. Проектът ще даде възможност и да разширим социалните услуги за тази обществена група, което е от съществено значение и за членовете на техните семейства, които от една страна ще имат възможност да осигурят качествена грижа за своите близки, а от друга ще могат да се насочат към личностната си реализация.“, подчерта Митовска.

          Проект „Заедно за достоен живот“ е със срок на изпълнение до 16 януари 2021 година и е на стойност 1 678 141.25 лева, от които съфинансирането от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие е в размер на 1 426 420.06 лева, а националното съфинансиране е в размер на 251 721.19 лева.

Екипът на проекта е от петима души.  Ръководител Ариф Фаик, координатор строителни дейности Нурай Зюлкер, експерт тръжни процедури Беркант Барзат, счетоводител Шенгюл Лятиф и административен сътрудник Гюлюзар Мустафа.

Още снимки
 Прочитания: 1854 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign