Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Актуални въпроси обсъдиха на среща с кметовете на населени места

 04 Март 2020

Поредна среща на кметове и кметски наместници на населени места се проведе днес в Бизнесинкубатора в Кърджали. В нейната работа се включиха кметът на община Кърджали инж.Хасан Азис и зам. - кметът Тунджай Шюкрю. Участваха също председателят на Общинския съвет Юсеин Ахмед и неговият заместник Лятиф Расим. 

Няколко са актуалните и важни въпроси, на които искаме да акцентираме с цел създаване на по – добра организация на работа и в помощ на жителите на общината, посочи в началото секретарят на община Кърджали Сабахатин Риза и прикани за активност. Директорът на ТД на НАП – офис Кърджали Елван Гюркаш запозна присъстващите с новите законодателни промени в данъчното и осигурително законодателство, влезли в сила от 01.01. 2020 г., касаещи земеделските производители.Организацията относно смяната на българските лични документи с изтичаща валидност  през 2020 г., участие на мобилни екипи от сектор „БДС” към ОД на МВР Кърджали с цел улеснение на жителите по населени места, коментира Байрям Байрям, началник отдел „ГРАОН” в общинска администрация.Подробна информация за подмяната на лични карти, паспорти и шофьорски книжки представи и Елина Гарипова, началник сектор „Български документи за самоличност“ към ОД на МВР-Кърджали. Във връзка със старта на Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда” и прилагане механизма на личната помощ, разяснения пред кметовете и кметските наместници направи Нермин Мехмед, гл. експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности”. Зам.- кметът на община Кърджали Тунджай Шюкрю напомни, че новопостроени сгради, които подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията и които са завършени в груб строеж към 31 декември 2019 г., възложителите на строежи са длъжни да подават данни за определяне на дължимия данък, съгласно чл.14, ал.2 от ЗМДТ в двумесечен срок след завършване на сградата в груб строеж. Намаляване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кърджали, регистър на  домашните кучета и регистрацията им, на това акцентира Анжела Василева, гл. експерт в отдел ”ООС”. По всички теми от дневния ред на традиционната кметска среща експертите отговориха и на поставени конкретни  въпроси, бяха посочени срокове и телефони за контакти.

 

 

Още снимки
 Прочитания: 2386 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign