Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Заповед относно отлагане провеждането на "Кърджали 5х4 Офроуд Фест"

 10 Март 2020

З   А   П   О   В   Е   Д
№   270
гр. Кърджали,     10.03.
  2020  г.

На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация/ЗМСМА/, във връзка с Решение от проведено на 10.03.2020 год. заседание на кризисния щаб, определен със Заповед №265/05.03.2020 год. на Кмета на община Кърджали, съвместно с участието на представители на Областния кризисен щаб и организаторите на международно мероприятие,,Кърджали 5х4 Офроуд Фест“,

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М:

 

1. Забранявам провеждането на международно мероприятие   Офроуд  състезание  ,,Кърджали 5х4 Офроуд Фест“  на   територията  на община Кърджали, в  периода  12-15 март  2020 год.

2. Отлагам провеждането на международно мероприятие  по точка1, до   преминаване на рисковия период от разпространението на  COVID-19  на територията на Република България.

3. Да бъдат преустановени всички подготвителни дейности, свързани с организацията на мероприятието по т.1.

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на организаторите   и всички заинтересовани страни – ОДМВР,  РДПБЗН,  ЦСМП  и клуб ,,4х4 Адвенчър“ гр. Троян, за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Орхан Кадиров-  началник отдел ,,ТРДОК“ в общинска администрация град Кърджали.

 

КМЕТ  НА
ОБЩИНА К Ъ Р Д Ж А Л И:  ………П…………
инж. ХАСАН  АЗИС/


 Прочитания: 2253 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign