Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Заседава Общинският кризисен щаб

 15 Март 2020

Заседава Общинският кризисен щаб

     Със заповед №279/15.03.2020г. на кмета на община Кърджали инж.Хасан Азис на основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.29, чл.31, чл.63 от Закона за здравето, актуализирана Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България, се ИЗМЕНЯ  текста  на т.2  от  Заповед  №278/13.03.2020 год.,  който придобива следния вид:

      Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

  

 Със същата заповед на територията на община Кърджали до второ нареждане се  преустановява фунционирането на Клубовете на пенсионера и на инвалида; ОЦКМД; Спортен   комплекс  ,,Арпезос“   и  останалите  спортни  зали  на  територията на общината;

 Фунционирането на Пазар на производителите ще се осъществява

чрез достъп на клиентите от един вход и изход.  Няма да се допуска струпване на хора на пазара и около пазара. Пазарът ще се измива веднъж дневно и два пъти дневно ще се дезинфекцира.

Нарежда се на всички   таксиметрови   автомобили   задължително   да се  измиват  и дезинфектират /волан , табло, външни и вътрешни дръжки и др./ на всеки час.

       Срокът и обхватът на горепосочените мерки в заповедта може да бъде променяни в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната и общината.

                   На заседанието на Общинския кризисен щаб днес беше решено също , че дните до 29.03.2020г. са неприсъствени за персонала в детските градини,в ОДК, в ОЦКМД, в пенсионерските клубове и спортен комплекс“Арпезос“.От утре ще продължи работа Домашен социален патронаж, който приготвя храна за 130 възрастни хора и социалната услуга „Млечна кухня“, която има 120 потребители като работещите в тях ще спазват стриктно санитарните изисквания.

От утре ще се реорганизира  административното обслужване в Общинска администрация като гражданите ще имат достъп до услуги само на първия етаж. Предстоят срещи с кметовете на населени места за въвеждане в действие  иосъществяване на  контрол за спазването на ограничителните мерки срещу разпространението на коронавируса.

 

 

Още снимки
 Прочитания: 1311 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign