Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

60 лица от Община Кърджали са подали заявления за включване в новата Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”

 31 Март 2020

60 лица от Община Кърджали са подали заявления за включване в новата Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”. Приемът на заявления е насочен към лица от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, както и към лица на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р. България.

Заявленията, заедно с необходимата документация от кандидатите вече са подадени към Дирекция „Социално подпомагане“, за извършване на проверка дали отговарят на условията на Програмата. Предстои да бъде направена и индивидуална оценка на потребностите от персонални грижи в домашна среда на кандидатите.

Максималната продължителност за ползване на грижи в домашна среда по Програмата е до 4 часа дневно.

В случаите, когато поради финансов недостиг не могат да бъдат удовлетворени заявленията на всички потенциални потребители, отговарящи на условията, включването в Програмата се осъществява по реда на подаването на заявленията.

Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“ е със срок на действие до 31.12.2020г.


 Прочитания: 1401 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign