Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Покана

 09 Юни 2020

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КЪРДЖАЛИ

П О К А Н А

За  публично обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджета и средствата от Европейския съюз за 2019 г. на Община Кърджали

На основание чл. 140, ал.4 от  Закона  за  публичните  финанси  и чл.37, ал.4  от  Наредбата  за  условията  и  реда  за  съставяне  на  бюджетната прогноза   за  местните  дейности  за  следващите  три  години,  за  съставяне,  приемане,  изпълнение   и  отчитане  на  бюджета  на  Община  Кърджали,  Председателят   на  Общински  съвет – Кърджали  инж.  Юсеин  Ахмед  кани  жителите  на  общината, представителите  на  бизнеса  и НПО на 17.06.2020 г.  от  17.00 ч.   в  заседателната  зала   на  Бизнес  инкубатора   за  публично  обсъждане   на  отчета  за  изпълнение  на  Бюджет  2019 г.  на  Община   Кърджали.

Материалите  са  публикувани  на  интернет  страницата  на  общината  - www.kardjali.bg

Писмени  становища  и  въпроси  могат  да  бъдат  подадени  на  адрес:  Община  Кърджали ,  бул.  „България”  № 41,  до  Председателя  на  Общински  съвет – Кърджали.

За  повече  информация:  на  тел. 0361/ 67- 401,  67- 402,  67-403.

ПРИЛОЖЕНИE:
Отчет на бюджета към 31.12.2019г.


 Прочитания: 996 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign