Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Проведе се публично обсъждане на Плана за финансово оздравяване на общината за периода 2020-2022 г.

 18 Юни 2020

Снощи в залата на Бизнесинкубатора се проведе публичното обсъждане на проектоплана за финансово оздравяване на община Кърджали за периода 2020-2022г. Участници в него бяха кметът на община Кърджали д-р инж. Хасан Азис, заместник-кметът инж. Катя Митовска, председателят на Общинския съвет Юсеин Ахмед, експерти от общинската администрация, общински съветници, граждани.

Планът е разработен на Закона за публичните финанси и е продължение на плана за оздравяване за периода 2019-2020 година. Основна цел на плана е в продължение на две години да се идентифицират и приложат възможни мерки за излизане на община Кърджали от категорията на финансово затруднените общини и да се постигне устойчивост и стабилност на публичните финанси.

 Следва да се отбележи, че по методиката на Министерство на финансите комплексният анализ на показателите за финансова самостоятелност, финансова устойчивост и инвестиционна астивност, просрочени задължения, поети ангажименти към 31.12.2019г. определя само 10 общини от общо 265 общини в България с най-добри параметри, коментира в началото на общественото обсъждане Зина Касабова.

Общо 6 са критериите по Закона за публичните финанси и ако минимум 3 от тях са налични, то класират една община като община с финансови затруднения. За 2019 година община Кърджали надвишава допустимите нива по три критерия. Кои са те, посочи по време на общественото обсъждане снощи Зина Касабова:

 1.     Наличните към крея на годината задължеииа за разходи но бюджета на общината надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетени разходи за последните 4 годния - община Кърджали отчита размер 46, 4% при допустими 15 на сто.

2.      Наличните към края иа годината поетн ангажименти за разхода по бюджета на общината надвишават 50 на сто от средаогодашюия размер на отчетените разходи за последните 4 години - община Кърджали отчита дял на поетите ангажименти 61,3%, при допустими 50. 

3.      Наличните към края на годината просрочени задължения по бюджета на общината надвишават 5 на сто от отчетените за последната година разходи на общината - община Кърджали отчита размер 14,7%, като надвишава с 9,7% допустимата граница.

Зина Касабова подчерта, че разликата с предишния оздравителен план е, че се предлага да се повиши приходната част в бюджета, но не само като събираемост, но и като увеличение на ставките.

За мерките, заложени в плана за финансово оздравяване на общината, говори кметът на Кърджали д-р инж. Хасан Азис, който бе провокиран от въпрос на общинския съветник Гроздан Колев за механизмите, които ще доведат за увеличаване на приходната част от общинската план-сметка. Сред мерките, които община Кърджали ще предприеме за финансовото си оздравяване, е тази за повишаване на ставките за местните данъци и такса смет, които областният управител е обжалвал в съда. „Предприели сме много сериозни мерки за намаляване на разходната част. Вече е преминал първия етап от оптимизацията на дейността на общината. То се изразява в намаляване на административните и стопански разходи. Преминал е и първия етап от оптимизацията на всички общински структури, които са с местно финансиране. Търсят се варианти за разходи, които общината не може да поеме като например открития и закрития плувен басейн. За 4 години разходите са неговото футкциониране са в размер на над 1,2 милиона лева, а приходите едва 100 000 лева. Внесохме в Общинския съвет предложение общината да не финансира полудневните детски градини, които са изцяло на издръжка на общината. Правим също така една оценка за увеличаване на инвестиционните възможности в общината и в малките населени места, за да предизвикаме инвестиционен интерес. Идеята е да предизвикаме инвестиционната, включително и фамилната инвестиционна активност в малките населени места”.

Още снимки
 Прочитания: 1028 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign