Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

СПРАВКА

 29 Юни 2020

С П Р А В К А

За постъпили предложения, становища и възражения по повод публикуван ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИТЕ ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

  1. След  публикуване  на  Проекта  на  горепосочената НАРЕДБА

по реда на чл.26, ал.3, 4 и 5 от Закона за нормативните актове в посочения 14-дневен срок, считано от 05.06.2018 год., е постъпило предложение от   д-р инж. Хасан Азис - Кмет на община Кърджали, с Вх. №112/19.06.2020 год., относно изменение на чл.9, ал.5  и на чл.12, ал.3, т.4, на Проекта за Наредба със следния текст:

     В чл.9, ал.5, се изменя по следния начин: 

,,/5/. В особени случаи, със заповед на кмета на общината, то може да се предостави за издигане в други населени места в страната и в чужбина, но подлежи на връщане след приключване на проявата.“

      В чл.12, ал.3, т.4, се изменя по следния начин:

,,4. Бланки-изходяща кореспонденция на община Кърджали.“

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

                                                     СЪВЕТ – КЪРДЖАЛИ:………П………..

                                                                         /инж. ЮСЕИН АХМЕД/

29.06.2020 год.


 Прочитания: 1116 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign