Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

След оспорвани дебати бе приет отчета за Бюджет 2019 на община Кърджали

 30 Юни 2020

След оспорвани дебати, продължили повече от час, днес Общинският съвет прие отчета на Бюджет 2019 и средствата от ЕС. За приемането на отчета гласуваха 23-ма общински съветници, 15 бяха против.  Той бе представен от кмета на общината д-р инж. Хасан Азис. Стана ясно, че общото му изпълнение е в размер на 89,38 процента.

Началният план за Бюджет 2019 е в размер на 63 200 000 лева. Към 31 декември същата година са отразени актуализации за 11 милиона лева, с писма на Министерствата на финансите, отрасловите министерства и решенията на общинския съвет Кърджали, касаещи транспортни дейности, функциите образование, здравеопазване, култура, спорт, социални дейности и др.  В резултат на тези корекции на бюджета, планът за бюджета е нараснал на 74 241 846 лева.

Бе представен и отчет за средствата от ЕС. Към 31 декември 2019 година са получени приходи в размер на 9 106 000 лева. Разходите са в размер на 7 900 000 лева. Получени са и дребни суми в размер на 18 900 лева.

Критични бележки към изпълнението на Бюджет 2019 отправи общинският съветник от Демократична България Радослав Милев. Те бяха свързани със състоянието на тротоарите, водопроводната мрежа в село Главатарци, ремонта в спортна зала „Арпезос”, ремонта на детския басейн, закриването на духовия оркестър.

От своя страна кметът д-р инж. Хасан Азис отговори като подчерта, че приема всички критики, стига те да са градивни. По отношение на тротоарите в Кърджали той  изтъкна, че в момента общината е подписала проекта,  по който се работи кръгово движение и тече процедурата за моста, към който е свързан ремонта на тротоарите и осветлението, за което има срок.

За водопроводната мрежа на Главатарци е обявена процедура по обществена поръчка, а за ремонта на спортна зала „Арпезос” общината търси начини за справяне със собствени средства, каза градоначалникът. За състоянието на детския басейн той подчерта, че последният му ремонт е правен преди 7 години.

Кметът д-р инж. Хасан Азис определи критиките от страна на Радослав Милев като некоректни, без градивни предложения, от които общината може да се възползва.

„Независимо от трудностите изпитвани от общината, все пак общинският бюджет позволява всички дейности да функционират. Община Кърджали продължава да дофинансира държавни дейности с местни средства, като за отчетната 2019 година те са в размер на 1 847 342 лева. Заради неактулизирани местни данъци и такси от 2016 година общината губи средногодишно около 2,5 милиона лева или общо около 10 милиона лева”, коментира кметът.

По думите му и към момента община Кърджали продължава да плаща със собствени средства разликата между нормативно изискваните от МОСВ средства за тон отпадък и тези, които реално се начисляват на гражданите. Към момента община Кърджали събира 36 лева за тон отпадък от граждани, а заплаща към МОСВ 69 лева, поясни кметът д-р инж. Хасан Азис. Разликата е за сметка на бюджета на общината.


 Прочитания: 1043 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign