Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Община Кърджали участва в Петата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво

 22 Юли 2020

Община Кърджали участва в Петата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Инициативата за присъждане на Европейския етикет е в изпълнение на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво (СИДУМН) на Съвета на Европа (СЕ). Основната цел на Стратегията е да стимулира и мобилизира действия на национално и местно ниво за постоянно подобряване на местното управление в съответствие с 12-те принципа за добро демократично управление и поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Стратегията е приета от Република България и се прилага успешно в продължение на повече от дванадесет години, в партньорство между Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и централната власт, като водеща роля има Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Европейският етикет за иновации и добро управление е сертификат за цялостно качество на управлението в общините и се оценява по единни критерии и процедури, разработени от Съвета на Европа, за всички държави-членки. Срокът му на валидност е две години. На национално ниво Етикетът се присъжда от акредитиран от СЕ орган.

Част от процедурата за присъждане на Етикета включва анкетни проучвания сред гражданите и общинските съветници в общините-кандидати, извършени от независими експерти.

Въпросникът за граждани може да бъде попълнен електронно на следния линк:   https://chkmkt.com/EUEtiketCitizens2020 до 06.08.2020 г.


 Прочитания: 560 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign