Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

1180 рисунки и 647 фотографии в ХІІІ-то издание на „Вълшебният свят на Родопите - Кърджали 2020“

 03 Ноември 2020

       В края на месец октомври в Кърджали се проведе тринадесетото поредно издание на Националния конкурс за детска рисунка „Вълшебният свят на Родопите” и Националния конкурс за фотография „Фотоприказки”. Празникът е посветен на Деня на Кърджали и е включен в Националния календар за изяви по интереси на МОН и в Културния календар на община Кърджали. Организатори на проявата са Министерство на образованието и науката, Национален дворец на децата, Регионално управление на образованието, Община Кърджали и Общински детски комплекс  гр.Кърджали.

Поради усложнената епидемична обстановка, заради КОВИД 19, тази година се отмени тържествената церемония за връчване на наградите и откриване на изложбите. Всички награди ще бъдат изпратени до младите творци, а на сайта на ОДК ще може да се види виртуална изложба на наградените творби в двата конкурса.

     Тази година пристигналите детски творби са най-голям брой в сравнение с минали години. В Националния конкурс за детска рисунка „Вълшебният свят на Родопите” участваха общо 1180 рисунки от 172 училища, детски градини, центрове за подкрепа за личностно развитие, читалища и школи от 85 населени места от всички области на страната. Журито присъди общо 50 награди за І, ІІ, ІІІ място и поощрения и 6 специални награди.

В Националния конкурс за фотография „Фотоприказки“ участваха 647 фотографии от 55 училища и центрове за подкрепа за личностно развитие от 36 населени места от 13 области от страната. Към малките фотографи ще отпътуват общо 40 награди за І, ІІ, ІІІ място и поощрения и 5 специални награди.

Наградите за победителите в двата национални конкурса са осигурени от община Кърджали и от предоставилите специалните награди.

Благодарим на стотиците малки художници и фотографи за тяхното участие и за колоритните детски творби. В сложната обстановка, в която живеем те доказаха, че детското творчество винаги ни свързва и за него няма граници.

 

 

Националния конкурс за детска рисунка

„Вълшебният свят на Родопите” – Кърджали 2020

 

Специални награди:

 1. Специална награда на Кмета на  Община Кърджали: Серай Мехмед,  15 г.

ЕГ„ Хр. Ботев”  гр.Кърджали с ръководител Хюля Чобан

    2. Специална награда на МОН: Никол Георгиева Трайкова, 17 г., ПГСАГ „Ангел Попов”

гр.Велико Търново с ръководител Даниела Петрова

 1. Специална награда на НДД гр.София: Габриела Петрова Димитрова, 12 г., СУ „Св.Климент

Охридски”, гр. Ямбол с ръководител Христо Крушков

 1. Специална награда на РУО гр.Кърджали: Пламена Антонова, 12 г.,  Школа  „Арт Попово” гр. Попово с ръководител Искра Хаджииванова
 2. Специална награда на ЦПЛР-ОДК гр.Кърджали: Аляра Ертан Гюлюстан, 9 г., Школа

„Палитра” към ЦПЛР-ОДК гр.Кърджали  с ръководител Севинч Еминова

 1. Специална награда на Арт галерия „Дар” гр. Кърджали: Версавия Иванова , 8 г.,

Школа „Арт Линия” гр.Казанлък с ръководител Ваня Запрянова

 

КЛАСИРАНЕ

 

ШКОЛИ

І възрастова група 6 -10 г.

І място  -   Рада Манолова Петрова,  9 г., ЦПЛР- Център за изкуства, култура и образование „София”

гр. София с ръководител Елеонора Асенова

І място – Елмира Маринова, 7 г., Арт-школа „Колорит” гр. Плевен с ръководител Майя Ананиева

ІІ място – Михаела Атанасова Михова, 10 г., Школа „Арт Попово”, гр. Попово

с ръководител Искра Хаджииванова

II място - Леа Антонова Андреева, 10 г.,ЦПЛР- ОДК гр.Силистра с ръководител Вихрен Иванов

ІІІ място – Петя Добромирова Димитрова, 10 г., НЧ „Ангел Кънчев -1901” гр. Русе 

с ръководител М. Хрисанова

ІІІ място- Еда Бирджан Ахмед, 8 г., Школа „Палитра” към ЦПЛР- ОДК  гр. Кърджали

с ръководител Севинч Еминова

Поощрение:

1. Александра Любомирова Филчева, 9 г., ЦПЛР – ОДК гр.Силистра   с ръководител  Вихрен Иванов

2. Ивайла Светославова Савова, 10 г., Школа „ВВ-Арт” към ЦПЛР „Йовко Йовков”, гр.Севлиево

с ръководител Васко Василев

3. Александра Джунова,10 г., Арт студио „Армеро” гр. Враца с ръководител  Емилия Върбанова

 

ІІ възрастова група  11-14 г.

І място – Ралица Стоянова Николова,  11 г., Арт-клуб „Гея” към  ЦПЛР – ОДК гр.Ловеч 

с ръководител Кремена Попова

І място – Есин Ерджан Махмуд, 11 г., Школа „Палитра”към  ЦПЛР - ОДК гр. Кърджали

с ръководител Севинч Еминова

ІI място Ивайла Валериева Разслолкова, 12 г., Школа по изобразително изкуство към  ЦПЛР-ОДК

гр. Ихтиман с ръководител д-р Елена Серева

ІI място Белослава  Петрова Гладилникова, 12 г., Арт ателие „Огледало”  гр. Варна

с ръководител Йорданка Цолова

ІІІ място – Джерен Метинова Сарахмедова, 13 г., ЦПЛР – ОДК гр. Ардино

с ръководител Мюзейен Делиюсеин

ІІІ място – Керем Юмер Ариф, 11 г., ЦПЛР-ОДК гр. Момчилград  с ръководител Севинч Еминова

Поощрение:

1. Емине Мехмед, 14 г., СУ „Вл. Димитров- Майстора”  гр. Кърджали  с ръководител Ивет  Стоянова

2. Симона  Станиславова Илиева, 13 г., ЦПЛР – Център за изкуство, култура  и образование „София”

гр. София с ръководител Елеонора Асенова

 

                                               ІІІ възрастова група  15-18 г.

І място – Ивайла Георгиева Петрова, 17 г., Школа „Арт Попово” гр.Попово с  ръководител Искра Хаджииванова

І място – Мария Пенкова Пенкова, 15 г.,   Арт- клуб „Гея” към ЦПЛР - ОДК гр. Ловеч 

с ръководител Кремена Попова

ІІ място – Виктория  Светлинова Уручева, 15 г., ЦПЛР – ОДК гр. Пловдив

с ръководител Николай Балдев

ІІ място – Антонио Валентинов Бояджев, 17 г., клуб „Еврика” към ЦПЛР – ОДК гр. Петрич 

с ръководител  Христо Павлов  

ІІI място -  Йоана Пламенова Динчева, 16 г., Студио по изобразително изкуство  „Рениарт”  гр. Монтана

 с ръководител Таня Василева

ІІI място -  Любов-Мария Любомирова  Бекова, 17 г., Школа по изобразително изкуство към ЦПЛР- ОДК

 гр. Кюстендил с ръководител Любка Радкова

                                                                             

УЧИЛИЩА

 

                                                                     І възрастова група 6 -10 г.

І място – Йоана Янкова Калинова, 7 г. СУ „Йордан Йовков” гр. Кърджали с ръководител Росица Христова

І място – Максим Венелинов Николов, 10 г., ОУ „Ал. Константинов” гр. Димитровград

с ръководител Румяна Несторова

II място – София Йорданова Шабаркова, 8 г.,  ОУ „Димитър Благоев” гр. Велико Търново

с ръководител  Людмила Тодорова

ІІ място – Максим Илиянов Иванов, 8 г., СУ „Йордан Йовков” гр. Кърджали  с ръководител  Татяна Иванова

ІІІ място – София Ивова Иванова, 6 г., ДГ „Слънце” гр. Плевен с ръководители Силвия Моневска  и Мариела Хитрова

ІІІ място – Дария Димитрова Даракчиева, 7 г.,  НУ „Хр.Ботев”  гр. Любимец с ръководител Мария Колева

Поощрение:

 1. Борислава Константинова Панева, 8 г., СУ „Св. Кл. Охридски” гр. Добрич 

с ръководители Мария Попова и Иванка Гочева

2. Ивета Миткова Иванова, 6  г., ДГ №25 „Ален мак” гр. Стара Загора с ръководители Ст.Вълкова и Р.Петрова

 

 

ІІ възрастова група  11-14 г.

І място – Джанина Петрова Николова, 11 г.,  ОУ „Св. Паисий Хилендарски” гр. Елхово

с ръководител Желязко Петков

І място – Дария Илиянова Иванова, 13 г., ОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр.Горна Оряховица

с ръководител  Мая Димитрова

ІІ място – Дамла Алпай Тасим, 12 г., СУ „П. Р. Славейков” гр.Кърджали с ръководител  Георги  Шишков

ІІ място – Стефани Методиева Йорданова , 11г., ЧСЕУ „Британика” гр. София

с ръководител Димитра Бобанац

ІІІ място – Натали Атанасова  Каралашева, 11 г., ОУ „Христо Ботев” с. Цеково, обл. Русе

с ръководител Димитрина Мангова

ІІІ място – Есил  Халилова  Ахмедова, 11 г., 2СУ „Проф.Никола Маринов” гр. Търговище

с ръководител Диана Ангелова

ІІІ място – Искрен Атанасов Димитров, 13 г., ОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Горна Оряховица

с ръководител  Мая Димитрова

Поощрение:

1.  Мерве Ергюн Сюлейман,  13 г.,  СУ „Отец Паисий” гр. Кърджали с ръководител Иван Стойчев

2. Мелек Еркан Юмер, 13 г., ОУ „В. Левски” гр. Кърджали с ръководител Филиз Хасан

3. Дамла Емрула Мехмед, 11 г., ОУ „Хр. Ботев” с. Бойно, общ. Кърджали с ръководител Дияна Чолакова

4. Иванка Чавдарова Боянова, 12 г., ОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Кърджали с ръководител Веска Митева

 

 

ІІІ възрастова група 15 – 18 г.

І място – Пламена Георгиева Ненова, 17 г.,  ПГСАГ „Ангел Попов”  гр.Велико Търново

с ръководител  Даниела Петрова

І място – Деница Стойчева Стойчева, 15 г.,  ПГ „ В. Левски” гр.Ямбол

ІI място – Павлина Миленова Шиндрова, 15 г.,  СУ „Максим Райкович” гр. Дряново

ІІ място -  Едже Нурай Дауд , 16 г., ПГСУАУ „Атанас Буров”  гр. Силистра  с ръководител Стоян Братанов

ІІІ място – Константинос Стефков Георгиев, 17 г.,  ПГХТТ  гр. Ямбол с ръководител Илияна Пехливанова

ІІІ място – Станислава Миткова Ламбова, 17 г., ЦПЛР- КУО „Родопи”  гр. Кърджали

с ръководител Наталия Димитрова

Поощрение:

Александра Иванова Попова, 15 г., ПГССИ „Хр. Ботев” гр. Свиленград с ръководител Стефана Узунова

Радослава Радулова Радкова, 15 г., СУ „Емилиян Станев” гр. Велико Търново с ръководител Венцислав Ирнев

 

Националния конкурс за фотография

„Фотоприказки” – Кърджали 2020

Специални награди:                              

 1. Специална награда на  кмета Община Кърджали - Александра Иванова, ХI кл, Клуб по

фотография „От черно до бяло” към ЦПЛР - ОДК гр. Кърджали, ръководител Антония Грозева

 1. Специална награда на МОН -  Мария Чичовска, ХІI кл., ЦПЛР - ОДК гр. Пловдив, 

ръководител Изабел Хугасян

 1. Специална награда на НДД гр. София – Стиляна Георгиева, IХ кл, Клуб по фотография „От

черно до бяло” към ЦПЛР - ОДК гр. Кърджали, ръководител Антония Грозева

 1. Специална награда на РУО гр.Кърджали – Дaриана Драганова, ІX кл., СУ„Емилиян

Станев” гр. Велико Търново, ръководител Венцислав Цонев

 1. Специална награда на ЦПЛР-ОДК гр. Кърджали  - Десислава Дечкова, X кл., Школа по

фотография „Позитив” към ЦПЛР – ОДК гр. Варна, ръководител Елвира Георгиева

 

КЛАСИРАНЕ

 

УЧИЛИЩА

 

КАТЕГОРИЯ „ПЕЙЗАЖ И ПРИРОДА”

 

Първа възрастова група V – VІІІ  кл.

 

I място – Доротея Симеонова, VІІI кл., СУ„Емилиян Станев” гр. Велико Търново, ръководител Венцислав Цонев

II място - Фейза Халил, VIII кл., ЕГ „Христо Ботев” гр. Кърджали, ръководител Ширин Хаджиева

ІІ място - Станислава Станчева, VIII кл., ПГСС „Никола Пушкаров” гр. Попово, ръководител Марияна Димитрова

ІІI място - Мюмюн Тунджай, VI кл., ОУ „Никола Йонков Вапцаров” с. Рани лист общ. Кърджали, ръководител Елена Андонова

ІІІ място - Бурак Узун, V кл. ОУ „Васил Левски”, гр. Кърджали, ръководител Неждан Мехмед

ІІІ място – Арда Ахмед, VI кл. СУ „Христо Ботев”, с. Караманци, ръководител Сехер Карамурад

Поощрение:

1. Ереджеб Сейфула, VІ кл., ОУ „Христо Ботев” с. Пирне общ. Айтос, ръководител  Г. Апостолова

2. Даная Цонкова, VІ кл., СУ „Св. Климент Охридски” гр. Троян, ръководител Хрисина Ръбачева

3. Добринка Петкова, VII кл., ОУ „Найден Геров” с. Гавраилово общ. Сливен, ръководител Светлана Андреева

 

Втора възрастова група ІХ - ХІІ кл.

 

I място – Севил Халил, Х кл., СУ „Никола Йонков Вапцаров” гр. Момчилград, ръководител Димитрина Вълкова

I мястоДемислава Давидова, ХI кл., ПГСАГ „Ангел Попов” гр. Велико Търново, ръководител  Даниела Петрова

II място – Карина Василева, Х кл., ПГССИ „ Христо Ботев”  гр. Свиленград, ръководител Емилия Желязкова

II място – Василена Кулина, ХI кл., МГ „ Акад. Кирил Попов”  гр. Пловдив, ръководител Ваня Шипчанова

III място – Димитър Маринов, Х кл., ПГТС „ Христо Смирненски”  гр. Разград, ръководител Невена Пенева

III място – Полина Бенчева, ХI кл., СУ „ Васил Левски”  гр. Роман, ръководител Лиляна Бенчева

Поощрение:

1. Манол Димитров, IХ кл., ЕГ „Христо Ботев” гр. Кърджали, ръководител Мюжгян Фейзи

2. Александра Иванова, ХІI кл., ПГ „Васил Левски” гр. Исперих, ръководител Катя Димитрова

 

 

КАТЕГОРИЯ „ХУДОЖЕСТВЕНА ФОТОГРАФИЯ”

Първа възрастова група V – VІІІ  кл.

 

I място – Диана Михайлова, VІ кл., ОУ„Тодор Каблешков” гр. Пловдив, ръководител Станимира Пенева

II място – Анна Милева, VI кл., ОУ „Гео Милев” с. Белозем общ. Раковски, ръководител Иван Минков

ІІІ място – Даяна Славова, VII кл., ОУ „Пенчо Славейков” гр. Димитровград

 

Втора  възрастова група  ІХ – ХІІ кл.

 

І място – Деница Божинова, ХI кл. ППМГ „Акад. Иван Ценов” гр. Враца,

 ръководители Илонка Вутова, Станислава Каменова                                      

ІІ място – Виктория Руневска, IХ кл., СУ„Емилиян Станев” гр. Велико Търново, ръководител Венцислав Цонев

ІІІ място – Светлан Димитров, Х кл., СУ „Йордан Йовков” гр. Кърджали, ръководител Стоян Георгиев

ІІІ място – Елиф Саид, ХI кл., СУ „Елин Пелин” с. Руен обл. Бургас, ръководител Теодора Тодорова

Поощрение:

Елена Гьорева, ХІ кл., МГ „ Акад. Кирил Попов”  гр. Пловдив, ръководител Ваня Шипчанова

 

 

ШКОЛИ

КАТЕГОРИЯ „ПЕЙЗАЖ И ПРИРОДА”

Първа възрастова група V - VІІІ кл.

I място – Андрей Танчев, VІ кл. ЦПЛР - ОДК гр. Пловдив, ръководител Изабел Хугасян

II място – Виктор Чакъров, V кл., Школа по фотография „Позитив” към ЦПЛР – ОДК гр. Варна, ръководител  Елвира Георгиева

ІІІ място – Йелиз Хаджиахмед, 12 г., ЦПЛР - ОДК гр. Крумовград, ръководител Нурай Мустафа

Поощрение:

1. Ебру Делиюсеин, 11г., ЦПЛР - ОДК гр. Ардино, ръководител Мюзейен Делиюсеин

 

Втора възрастова група ІХ - ХІІ кл.

I място – Антон Филипов, ХІI кл., Клуб по фотография „От черно до бяло” към ЦПЛР - ОДК гр. Кърджали,  ръководител Антония Грозева

ІІ място Кристина Стоева -11 клас ЦПЛР - ОДК гр. Пловдив, ръководител: Изабел Хугасян

IIІ място – Ина Михайлова Михайлова-11 клас Школа „Фотография” към ЦПЛР - ОДК „Атанас Стоянов” гр. Шумен, ръководител Валя Андонова

Поощрение:

1. Ванеса Боевска, IХ кл., Клуб „Фотография” към ЦПЛР - ОДК гр. Тетевен, ръководител Михаил Михайлов

 

КАТЕГОРИЯ „ХУДОЖЕСТВЕНА ФОТОГРАФИЯ”

Първа възрастова група V – VІІІ  кл.

І място - Симеон Симеонов, VІI кл., Школа по фотография „Позитив” към ЦПЛР – ОДК гр. Варна, ръководител Елвира Георгиева

ІІ място -  Арзу Юсуф, VІI кл., Клуб по фотография „От черно до бяло” към ЦПЛР - ОДК гр. Кърджали, ръководител Антония Грозева

ІІІ място – Тодор Данев, VII кл, ЦПЛР - ОДК гр. Пловдив, ръководител: Изабел Хугасян

 

Втора възрастова група ІХ - ХІІ кл.

I място – Ачелия Халил, XІІ кл., Клуб по фотография „От черно до бяло” към ЦПЛР - ОДК гр. Кърджали, ръководител Антония Грозева

І място – Илия Илиев, ХІ кл., Клуб по фотография „От черно до бяло” към ЦПЛР - ОДК гр. Кърджали, ръководител Антония Грозева

IІ място – Мая Митева, ХІ кл., Школа „Фотография” към ЦПЛР - ОДК „Атанас Стоянов” гр. Шумен, ръководител Валя Андонова

IIІ място – Магдалена Иванова, 16г., ЦПЛР – ОДК гр. Кюстендил

 

 

 

Още снимки
 Прочитания: 1297 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign