Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Проект на план-сметка и такса битови отпадъци за 2021г.

 25 Ноември 2020

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че Община Кърджали има открита процедура за приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2021 г.

На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30-дневен срок, считано от 25.11.2020 г., за предложения, становища, мнения и препоръки по настоящия Проект.

На основание чл. 66, ал.1 от Административнопроцесионален кодекс, настоящият проект за решение е публикуван в интернет страницата на Община Кърджали - https://www.kardjali.bg, на 25.11.2020 г., обявен е на информационното табло в сградата на Община Кърджали на същата дата.

Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на общината obshtinakardzhali@kardjali.bg и в информационния център в сградата на общинска администрация на адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 41.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Проект на план-сметка и такса битови отпадъци за 2021г.


 Прочитания: 959 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign