Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Община Кърджали набира заявления за ползване на услугата „топъл обяд“

 10 Декември 2020

Община Кърджали подготвя проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „3.1 -Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Проектът ще се реализира на територията на цялата община, като услугата топъл обяд ще се предоставя в работните дни от месеца в периода от 18 януари до 27 април 2021 г. Топлият обяд включва – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

Допустими целеви групи по процедурата са:

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

2. Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Принадлежността на идентифицираните лица към допустимите  целеви групи ще се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане“  -Кърджали.

Заявления от кандидат-потребители се приемат от 09.12.2020 г. всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 часа в:

  • Домашен социален патронаж–Кърджали, гр.Кърджали, ул.„Миньорска“№1, ет.3, стая 314
  • Община Кърджали, гр.Кърджали, бул.”България” №41, ст.113 и 107
  • и в Кметствата по населените места.

Телефони за информация:

тел. 0361/ 6 45 42 -  Домашен социален патронаж – Кърджали

тел. 0361/6 73 87, 0361/6 73 86 – Дирекция „Хуманитарни дейности”

Крайният подбор ще се извърши от комисия назначена от кмета на община Кърджали. Лицата, които не са включени в първоначалния списък като основни потребители ще бъдат включени в списък на потребителите – резерви. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени на посочения от тях телефон за връзка.
Предвид въведените противоепидемични мерки, с цел избягване на струпване на много хора на едно място, молим при възможност кандидатите да изтеглят, разпечатат и попълнят заявлението от посочения линк. Заявления ще се получават и на място на горепосочените адреси.

Задължително!!! Всеки кандидат в заявлението посочва актуален телефонен номер за обратна връзка.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заявление-декларация
Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация


 Прочитания: 1357 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign