Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОИЦ-Кърджали: През 2020 г. два пъти e нараснал ръстът на хората, които кандидатстват по европейски проекти

 21 Декември 2020

На нарочна пресконференция Областният информационен център – Кърджали отново направи равносметка за дейността си през 2020 година.  През този период са направени  общо 14 информационни срещи във  всички общини. На срещите са присъствали  91 души като интересът е бил по-голям от жените в областта –  55 срещу 36 мъже. Въпросите, които са получили отговор от запитване на граждани,  са237. Посетителите в офиса, които са потърсили информация са 255 човека,  от които  132 мъже и 123 жени. Голяма част от тях са посетили центъра със свои идеи като са искали информация за възможностите за финансиране.

Данните изнесоха ръководителят на ОИЦ Кърджали Дора Христова и ръководителят на проекта Надежда Цветкова. Стана ясно, че в изнесените приемни и посещения – „отворени врати“, са включени теми, насочени към най-актуалните потребности на местните общности – ПРСР, ФМ на ЕИП, отворени процедури по ОПИК, биоразнообразие по Натура 2000 и други. Публикациите в медиите са 49 за цялата година. Събитията са  14 , като всяка община е съдействала за разпространението на информацията.

Анализирайки данните Дора Христова направи изводите, че все по-голям е делът на реализиране на проекти по 7-те оперативни програми от общините; Въпреки относително по-малкия дял реализирани средства от други бенефициенти,  се забелязва два пъти нарастване ръста на хората, които кандидатстват за европейски пари; Отново най-голям е интересът към ПРСР , следван от  ПРЧР и ОПИК.

Офиса на ОИЦ Кърджали все повече е припознат за гражданите. В резултат на утвърдената работа на ОИЦ-Кърджали, посетителите вече идват в офиса с идеи за бизнес-плановете си и се интересуват и от други финансови инструменти за реализиране, подчерта Христова.

Тя акцентира и върху друга основна дейност на ОИЦ. „Новите отговорности на центровете са свързани с осъществяване на проверка по реализираните от МИГ-овете процедури. В Кърджалийска област ОИЦ-Кърджали ще наблюдава  МИГ Ардино-Джебел; МИГ Стамболово-Кърджали и МИГ Крумовград-Момчилград. През изтеклата година са проверени  над 10 процедури на общините Кърджали-Стамболово; Момчилград-Крумовград и Ардино-Джебел”, поясни Дора Христова.

По думите й реализираните добри практики от областта са събрани в брошура, която ще излезе в началото на новата 2021 година със заглавие „Европа и ние“. Проведени са и осем излъчвания по Общинско радио Кърджали, отново с надслов „Европа и ние“. Във връзка с усложнената епидемична обстановка ОИЦ е предприел  и нови методи на информиране. Във връзка с ограниченията за Ковид 19, информираме гражданите и чрез страницата на ОИЦ-Кърджали като предаваме на живо и поместваме актуална информация, каза Христова.

Тя информира, че ОИЦ разширява полето си на действие, започвайки да информира заинтересованите страни за ИТИ / Интегрираните териториални инвестиции/ . Наши служители ще бъдат включени в работата на РСР/Регионалните съвети за развитие/, чрез звената за медиация и публични консултации, каза още Дора Христова.


 Прочитания: 1483 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign