Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Съдът отмени решението на РИК за 4 подвижни секции в община Кърджали

 31 Март 2021

Административният съд в Кърджали отмени Решение № 93 - НС от 20.03.2021 г на Районна избирателна комисия – Кърджали в частта, с която РИК – Кърджали е определила 4 (четири) броя избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в Девети изборен район – Кърджалийски на територията на община Кърджали. Връща делото като преписка на Районна избирателна комисия – Кърджали за незабавно определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии в Девети изборен район – Кърджалийски на територията на община Кърджали, при спазване на дадените в мотивите на решението указания по прилагане на закона. Обявява нищожността на Решение № 93 - НС от 20.03.2021 г на Районна избирателна комисия – Кърджали в частта, с която РИК – Кърджали е определила териториалния обхват на четирите броя избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в Девети изборен район – Кърджалийски на територията на община Кърджали. Осъжда Централна избирателна комисия, гр. София да заплати на община Кърджали юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв. (сто лева). Решението е окончателно. В законна сила от 31.3.2021г.

Община Кърджали поиска образуване на 9 подвижни СИК за избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, което са заявили не по-късно от 14 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец.Към 19.03.2021г. са подадени 215 заявления от хора с увреждания.

РИК отхвърли искането на община Кърджали  и реши да сформира 4 подвижни СИК. Община Кърджали обжалва решението на РИК-Кърджали  пред Централна избирателна комисия/ЦИК/ИК, която върна решението на РИК  за преразглеждане  и решаване от Административния съд-Кърджали.


 Прочитания: 1259 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign