Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

СЪОБЩЕНИЕ

 07 Април 2021

ДО МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА
ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И
КОАЛИЦИИ ПРЕДСТАВЕНИ В
44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,         

Уведомяваме ви, че на основание чл.186, ал.3 от Изборния кодекс в 7-дневен срок след приключване на изборния ден партиите, коалициите и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали.

В предвид гореизложеното моля в тридневен срок от получаването на настоящето писмо да предприемете мерки за премахването на агитационните материали.

При неизпълнението на горното, след изтичане на посочения срок, община Кърджали ще възложи премахването на агитационните материали като разноските за това ще ви бъдат изискуеми по законен ред.

 

                                                                       СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА

                                                                       К Ъ Р Д Ж А Л И: …………П…………

                                                                                                          /СЕБАХТИН РИЗА/


 Прочитания: 1123 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign