Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Публично представяне на Финален доклад-отчет на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Кърджали 2014-2020 г.

 28 Април 2021

Публично представяне на Финален доклад-отчет на

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Кърджали 2014-2020 г.

Уважаеми съграждани,

Община Кърджали представя на заинтересованите страни Финален доклад-отчет на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Кърджали 2014-2020 г., изготвен в изпълнение на Методическите указания на Министерство на регионалното развитие и благоустройство за разработване и прилагане на Интегрирани планове на градско възстановяване и развитие.

Финалният доклад на ИПГВР на град Кърджали съдържа информация за изпълнението на стратегическия документ в периода 2014-2020 г. и отчет на проектите, включени в него. Кратка презентация на основните елементи на доклада е приложена към настоящото съобщение.

Финалният доклад-отчет е публикуван на официалната интернет страницата  на  Община  Кърджали: www.karjali.bg,  в  раздел  “Нормативни документи“, подраздел „Програми и планове“ - https://www.kardjali.bg/?pid=3,norm_2.

С уважение, Кмет на Община Кърджали д-р инж. Хасан Азис

 

ПРИЛОЖЕНИE:
Отчен Интегриран план


 Прочитания: 934 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign