Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прессъобщение

 26 Октомври 2021

Днес, 26.10.2021г., от 15:20 часа Общинско радио Кърджали ще излъчи в рубриката „Европа и ние” повторението на единадесетото от новата  поредица предавания на теми, свързани с Кохезионната политика на Европейския съюз, Оперативните програми и възможностите за финансиране в България.

В него ще ви бъдат представени актуалните процедури за кандидастване по Оперативните програми,   както и какви ще бъдат акцентите на новият програмен период 2021/2027 година.

 

Поредицата от 12 предавания се подготвя от екипа на Областен информационен център – Кърджали и се реализират по проект ”Областен информационен център в град Кърджали – заедно с информираните граждани”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.004-0008, който се финансира по Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 


 Прочитания: 1175 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign