Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Съобразно решения на ВАС от тази година, община Кърджали извърши доначисляване на местните данъци и такси за 2020 и 2021г.

 24 Ноември 2021

Такса „Битови отпадъци” и местните данъци в община Кърджали  вече са доначислени за 2020 и 2021г., съобразно решение на Общински съвет Кърджали от 2019 година, потвърдено с решения на ВАС от тази година.  Подготвят се съобщенията до всички данъкоплатци като до края на другата седмица жителите на общината ще получат писма от  Дирекция „Местни приходи“, с точните суми.

До преизчисляване на задълженията за такса „Битови отпадъци” се стигна след като на 5 март 2021г. Върховният административен съд отмени  решение на Административен съд - Кърджали от юли 2020 година. По жалба на вече бившият областен управител Никола Чанев, местните магистрати отмениха  решението на ОбС Кърджали от 2019г., за повишаване размера на такса „Битови отпадъци”.

За останалите местни данъци пътят бе същия, но решението на ВАС, което потвърждава решението на ОбС- Кърджали от 2019г. е от  4 август 2021г. Тези две решения потвърждават решението на Общински съвет Кърджали от преди две години и отменят решението на Административен съд Кърджали.

Единствената разлика за двете години е в размера на данък недвижими имоти. За 2020г. той е 2 промила, а за 2021г. е  1,2 промила както за физически така и за юридическите лица. Промяна има и в данъка за моторните превозни средства, като общината се съобразява с решението на ВАС от август 2021г.

Всички, които заплатят доначислените си данъци до края на тази година ще получат 5 процентна отстъпка. Тези, които желаят такса битови отпадъци да им се изчислява не на разгъната застроена площ на имота, а на брой кофи за смет, могат да подадат заявление до края на ноември.

Тези жители на общината, които не ползват даден имот се освобождават от такса битови отпадъци, след подаване на заявление до края на тази година. Те подписват съгласие, общината да може да извършва проверка на изразходваното количество електроенергия и вода в имота и ако за посочената година надвишат 100 киловата електроенергия и 6 кубика вода подлежат на заплащане на такса битови отпадъци в троен размер.


 Прочитания: 1778 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign