Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОИЦ Кърджали отбеляза 10 години от създаването си

 26 Януари 2022

10 години от създаването си отбеляза днес ОИЦ –Кърджали с нарочна пресконференция, в която освен екипа на центъра и журналисти, участие взе и началник отдел „Стратегическо планиране и управление на проекти” в общинската администрация Надежда Цветкова.

На събитието управителят на ОИЦ Дора Христова заяви, че за едно десетилетие Центъра се е превърнал в устойчива структура, търсена от хората, която е пряк посредник между общини, бизнес и други социални групи в обществото ни и възможността за финансиране и реализиране на проекти по европейските оперативни програми. Като пример тя посочи, представи данни за реализирани проекти на територията на областта през последните три години.

Дора Христова отчете, че за посоченият период на територията на областта са стартирали 642 проекта, като до началото на 2022г. от тях са приключили 479. Стойността на безвъзмездната финансова помощ за всички проекти е в размер на 63 819 467,44лв.

Най-голям брой проекти са стартирали по ОПИК, което се дължи на процедурите свързани с преодоляване на кризата, предизвикана от пандемията. За община Кърджали това са 246 стартирали проекта на 216 отделни бенефициенти, а безвъзмездната финансова помощ е от 11 965 948.85 лв. Програмата с най-голям брой реализирани средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове /ЕСИФ/ е ОП „Региони в растеж”, където основен бенефициент е община Кърджали. Стойността на безвъзмездната финансова помощ от 2019г. до сега е 9 044 899.25 лв. По ОП „Развитие на човешките ресурси” на територията на община Кърджали са усвоени 5 684 241.01 лв.

В изявлението си Дора Христова подчерта и големия принос на Местните инициативни групи /МИГ/ чрез които се реализират много проекти по Програмата за развитие на селските райони. Като цяло най-голям дял на стартиралите и приключили проекти към началото на тази година е община Кърджали. Към началото на 2022 г. от стартиралите 307 проекта, 261 вече са приключили. Над 70 % е делът на приключилите проекти и в Крумовград, Момчилград и Джебел.

Като на рожден ден срещата приключи с разрязването на юбилейна торта от екипа на ОИЦ- Кърджали, с която се почерпиха участниците в събитието.

Още снимки
 Прочитания: 760 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign