Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Осем проектни идеи на община Кърджали са одобрени по ОП "Регионално развитие"

 27 Юни 2007

Завърши процесът на представяне и предварителна селекция на проектните идеи по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 година, организиран в рамките на проект по програма ФАР.
Списъкът на селектираните проектни идеи по линия на фаровския проект “Подкрепа за подготовка на добри стратегически документи, поощряване на партньорството и сътрудничеството и укрепване на капацитета за разработване на проекти” вече е публикуван от МРРБ.
Осигурени са и средства за подпомагане на общините за разработване на проектните предложения за кандидатстване по Оперативната програма “Регионално развитие”.
Днес кметът на Кърджали инж. Хасан Азис съобщи, че от подадените 15 проектни идеи на общината общо осем са одобрени. Той припомни, че те са селектирани след широка дискусия в медиите, чрез общинския сайт и срещи - разговори с жители на общината.
Списъкът с одобрените проектни идеи на община Кърджали по ФАР -техническа помощ включва:
-”Реконструкция на паркови площи и улична растителност”.Идеята е в областния град през следващите години не само да бъдат запазени досегашните паркови пространства, но и изградени нови зелени площи разположени върху 730 декара. Основно това ще бъдат районите около коритото на река Арда, включващи новите паркове “Арпезос - север “ и “Арпезос - юг”.
-”Създаване на благоприятни условия за тристранно сътрудничество в пограничните области на Р България, Гърция и Турция”
- “Технически проучвания за осъществимост във връзка с изграждането на газоразпределителен тръбопровод в гр. Кърджали”.
МРРБ е осигурило средства за подпомагане на общините за разработване на проекти за кандидатстване по Оперативната програма и от бюджета на министерството. Одобреното проектно предложение в този раздел е свързано с рехабилитация на областния диспансер за пневмофизиатрични заболявания със стационар “Д-р Власакев” Кърджали.
Част от одобрените проектни идеи ще бъдат подпомогнати и от държавния бюджет. В списъка община Кърджали присъства с четири предложения. Това са: “Създаване на екопътеки и маршрути, изграждане на инфраструктура и съоръжения за достъп до туристически обекти”, “Парк Арпезос - север”, ”Бизнес парк Кърджали” и “Цялостно саниране на областния диспансер за белодробни заболявания” в града.
На срещата с журналисти инж. Азис коментира още, че за селектираните проекти няма да бъдат отпускани средства за изпълнението им, нито за подготвителна дейност.
Той допълни , че по-сложните за подготовка проектни идеи ще бъдат селектирани от Консултанта на втори етап на проекта по програма ФАР, който ще предостави подкрепа за подготовка на пълна техническа и проектна документация.


 Прочитания: 2096 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign