Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА към ученици и младежи за участие в събитие „СТАНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ЗА ЕДИН ДЕН“

 15 Юни 2022

 

ПОКАНА

към ученици и младежи

за участие в събитие

„СТАНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ЗА ЕДИН ДЕН“

относно опазването на прилепите на територията на „МИГ Стамболово – Кърджали 54“

Община Кърджали кани всички заинтересовани ученици и младежи на събитието „Стани изследовател за един ден“по проект „Подобряване на природозащитното състояние на три вида прилепи на територията на МИГ Стамболово – Кърджали 54”, финансиран с Договор за БФП No BG16M1OP002-3.012-0001-С01 по Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Събитието ще включва демонстрация на техники за проучване и опазване на прилепи, търсене на прилепи в къщички и хралупи с помощта на ендоскопска камера, наблюдение на животни и растения и работа с полеви определители.

Ще бъдат организирани посещения на четири групи от по 20 души всяка. Посещенията ще бъдат проведени прогнозно в края на м. юни 2022 г., като всяко ще трае около 2 часа.

За всички участници ще бъдат осигурени транспорт, вода и изхранване. Непълнолетните участници ще трябва да предоставят писмено съгласие от родител.

 

Водещ ще е г-жа Станимира Делева – биолог, изследовател на пещери и природозащитник, към момента докторант в Университета на Коста Рика, изучава разнообразието и екологията на пещерните прилепи и тяхното значение за прилежащите повърхностни екосистеми.

МЕСТАТА СА ОГРАНИЧЕНИ!

При интересможе да запазите Вашето място в Община Кърджали, отдел „Екология“, телефон 0885868922, e-mail адрес:ekologia_kj@abv.bg

 

Още снимки
 Прочитания: 1051 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign