Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А

 28 Юни 2022

П  О  К  А  Н  А

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

по проект BG05M9OP001-2.019-0033-C01 „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали-2“

 

 

                                                   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,     

Община Кърджали има удоволствието да Ви покани да присъствате на начална пресконференция за представяне на дейностите по проект „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали-2“, Административен  договор за предоставяне  на  безвъзмездна   финансова  помощ BG05M9OP001-2.019-0033-C01 от 02.12.2021 г. който се осъществява с финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“

В рамките на събитието ще бъдат представени целите, основните дейности и очакваните резултати от изпълнението на проекта.

Пресконференцията ще се проведе на 30.06.2022 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в конферентната зала в сградата на Бизнес инкубатора, с адрес: гр. Кърджали, ул. „Отец Паисий” 12

 

ПРОГРАМА

10:00 ч. – 10:30 ч. - Регистрация на участниците

10:30 ч. – 10:40 ч. - Откриване, представяне на участниците

10:40 ч. – 11:10 ч. - Представяне на целите, предвидените дейности и очаквани резултати от изпълнението на проекта

11:10 ч. - 11:40ч. - Въпроси и отговори

11:40 ч. -  12:00 ч - Закриване на пресконференцията и кетъринг

 

               

инж. Хасан Азис

                 Кмет на Община Кърджали


 Прочитания: 958 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign