Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 14 Юни 2022

Днес, 14 юни 2022 г., в предаването на Общинско радио Кърджали, от 15:20 часа ще бъде излъчено второто от новата четвърта поредица съвместни предавания на Общинско радио Кърджали и Областен информационен център – Кърджали, за кохезионната политика и Оперативните програми на ЕС. 

В рубриката „Европа и ние”   коментираме схемите от проекта на Националния план за възстановяване и устойчивост, а това са Програма за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници (ЕВИ) в еднофамилни и многофамилни сгради, и подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд.

Новата поредицата от 6 предавания се подготвя от екипа на Областен информационен център – Кърджали и се реализират по проект ”Областен информационен център в град Кърджали – продължаваме заедно”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.007-0012, който се финансира по Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020 г.


 Прочитания: 608 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign