Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Покана за обществено обсъждане

 15 Юли 2022

ПОКАНА

за обществено обсъждане

На основание чл. 20 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР), Община Кърджали отправя покана до всички граждани и заинтересовани страни за участие в обществено обсъждане на проекта на Плана за интегрирано развитие на община Кърджали.

Общественото обсъждане ще се проведе на 20.07.2022 г. (сряда) от 17:00 часа в залата на Бизнесинкубатор - Кърджали на адрес: ул. „Отец Паисий“ № 12.

Проектът на Плана и програмата за неговата реализация са публикувани в раздел „План за интегрирано развитие на община Кърджали 2021-2027 г.” на интернет страницата на Община Кърджали на следния адрес: https://kardjali.bg/?pid=3,piro_6

Писмени становища, мнения и предложения по проекта на ПИРО-Кърджали, можете да депозирате в деловодството на Община Кърджали на адрес: гр. Кърджали, бул. „България“ № 41, Център за услуги и информация на гражданите или да изпратите на следния имейл: ip_kj@mail.bg до 16:30 часа на 20.07.2022 г. /сряда/.

Предварителни записвания за изказване по време на общественото обсъждане могат да се заявят лично или писмено на същия адрес до 16:30 часа на 20.07.2022 г. /сряда/.

Очакваме Ви! Вашето мнение е важно за нас!

 

Кмет на
Община Кърджали
д-р инж. Хасан Азис

 


 Прочитания: 1068 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign